Hopp til innhold

  1. Home
  2. Design og håndverk Vg1ChevronRight
  3. DesignChevronRight
  4. DesignprosessenChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Designprosessen

Designprosessen starter med et oppdrag eller en idé som skal bli til et ferdig produkt. I denne arbeidsprosessen går vi gjennom fem faser: idéutvikling, planlegging, gjennomføring, vurdering og dokumentasjon. Gode kunnskaper om form, farge og materialer er viktig for å skape et godt design.

Illustrasjon som viser designer i sitt studio. Foto.

Hva er design?

Design er blitt stadig viktigere når det gjelder produksjon og presentasjon av produkter. Design refererer til utseendet og formen til et produkt eller en del av et produkt. Alt har form og farge, men det bevisste arbeidet med å gi produkter en form har etter hvert fått stadig større betydning og bredere plass i produktutviklingen.

Restaurerte stoler. Foto.

I praksis skiller vi innen design gjerne mellom gjenskaping og nyskaping. Gjenskaping betyr at bedriften er produsent av et produkt som andre, gjerne en industridesigner, har skapt. Dette er for eksempel ofte tilfelle i møbelindustrien. Også i fag som blomsterdesign og frisørfaget er det som regel snakk om gjenskaping. Men i disse fagene ligger det i dag samtidig en betydelig designdel når det gjelder bruk av både form og farge.

Et område som har fått en stadig større plass blant designprodukter er logoer og deres bruk i presentasjonen av et firma på skrivepapir, plakater, i avisannonser og på nettet.

Designeren arbeider med å planlegge produkter som har gode funksjonelle og estetiske kvaliteter og må vurdere hva som er nyttig eller unyttig, stygt eller pent. Produktet må dessuten tilpasses et marked, og det blir i dag lagt stadig større vekt på økologiske aspekter som ressursbruk og gjenbruk.

Arbeidsprosessen

Arbeidsprosessen blir hele veien fra idé til ferdig produkt og omfatter din konkretisering og begrunnelse av egen idé, egen arbeidsprosess og eget produkt i forhold til etiske og estetiske normer, bestillinger og økonomiske, materielle og tidsmessige rammer for arbeidet. Denne prosessen kalles ofte designprosessen.

Det gjelder å holde styr på alle tanker og idéer og sikre at sluttproduktet gir et så helhetlig og bra konsept som mulig. Det er vanlig å framstille designprosessen som en sirkel.

En god designprosess kjennetegnes ved at det jobbes kontinuerlig med forbedringer av de enkeltelementene produktet består av. Vi blir sjelden helt ferdige med et enkeltelement i prosessen. Vi vender stadig tilbake til et tidligere punkt og gjør forbedringer ut fra ny erfaringer og ny innsikt som vi har fått. Slik gjentar sirkelen seg.

Designarbeidet starter med en funksjonsanalyse. Det gjelder å vurdere bruksegenskaper, ergonomi, materialer, form, farge, dekor. Under arbeidet lager en skisser og modeller, prøver seg fram og gjør stadig nye forsøk. Etter hvert kommer en dit at en kan utarbeide nøyaktige arbeidstegninger. Det kan lages et produkt som kan prøves ut og til slutt presenteres for kjøpere eller brukere.

Læringsressurser

Design