1. Home
  2. Design og håndverk Vg1ChevronRight
  3. Markedsføring og salgChevronRight
  4. MarkedsundersøkelseChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Markedsundersøkelse

I denne oppgaven skal du gjøre deg kjent med hvilke trender som finnes i markedet. Du velger selv hvilke områder i markedet du skal undersøke, og resultatene du kommer frem til, skal presenteres muntlig.

To jenter gjennomfører en markedsundersøkelse. Foto.

Arbeidsform: Individuell eller grupper

Tid: Ca. 10 skoletimer

Teori: Markedsundersøkelse

Vurdering

Innlevering og vurdering av:

  • Intervjuet eller spørreundersøkelsen du laget
  • Presentasjon av resultatet

Oppgave

  1. Ta for deg et område i markedet som du interesserer deg for (klær, interiør, smykker eller lignende), og lag et intervju eller en spørreundersøkelse med minimum 5 spørsmål.
    • Målet med intervjuet / spørreundersøkelsen er å finne ut hva folk ønsker innenfor det valgte området. Hva er trenden?
  2. Gjennomfør intervjuet / spørreundersøkelsen. Tenk over hvilken målgruppe du tar for deg.
  3. Gå gjennom de ulike svarene du samlet inn i del 2. Lag en presentasjon og legg frem resultatene muntlig ( oppgave; foredrag og digitale presentasjoner ).

Læringsressurser

Markedsføring og salg