1. Home
  2. Design og håndverk Vg1ChevronRight
  3. Markedsføring og salgChevronRight
  4. Salg av produktChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Salg av produkt

I denne oppgaven skal du ta for deg et produkt du har laget i produksjon eller yrkesfaglig fordypning, og finne ut hvor mye du kan selge produktet for.

Når du selger et produkt, bør du komme ut i pluss.

Arbeidsform: Individuell eller gruppe på 2

Tid: 3-5 skoletimer

Teori: Priskalkyle

Innlevering og vurdering av:

  • Utregninger i punktene 1-3
  • Ferdig regnskap (selvkostkalkyle), punkt 4

Før du begynner på selve oppgaven, må du finne et produkt som du har laget i enten produksjon eller yrkesfaglig fordypning.

Oppgave

  1. Lag en liste over de materialene du har brukt på å lage produktet, og regn ut hvor mye det har kostet (= varekostnad).
  2. Ta utgangspunkt i at du tjener 110,- kr i timen. Finn ut ca. hvor mye tid du har brukt på oppgaven, og regn ut hvor mye du ville ha tjent på å lage produktet (= indirekte kostnader).
  3. Når man selger et produkt man har laget, er det vanlig å legge til litt ekstra på salgsprisen for å tjene penger. I denne sammenhengen skal du regne ut 20 % fortjeneste ut fra selvkosten (= fortjeneste).
  4. Sett opp et regnskap med utgangspunkt i selvkostkalkylen. Bruk tallene du har kommet frem til i punktene over. Hva blir salgsprisen?
Varekostnad
+ Indirekte kostnad
= Sjølvkost
+ Forteneste
= Sparepris eks. mva.

Læringsressurser

Markedsføring og salg