1. Home
  2. Design og håndverk Vg1ChevronRight
  3. Tverrfaglige arbeidsoppdragChevronRight
  4. BokomslagChevronRight
ExternalLearningResourceEksterne ressurser

Ekstern læringsressurs

Bokomslag

En mann som måler og tegner. Bilde.

Dette er en tverrfaglig ressurs i fagene norsk og produksjon på design og håndverk. Oppgaven er hentet fra fyr.ndla.no og handler om å lage en illustrasjon til et bokomslag.

Bokomslaget skal illustrere dine tolkinger av en roman. Det blir jobbet mye med analyse både i norskfaget og produksjon.

FYR-ressurs: Bokomslag – illustrasjon av romaner

Læringsressurser

Tverrfaglige arbeidsoppdrag