1. Home
  2. Design og håndverk Vg1ChevronRight
  3. Tverrfaglige arbeidsoppdragChevronRight
  4. Forholdstall og fargelæreChevronRight
ExternalLearningResourceEksterne ressurser

Ekstern læringsressurs

Forholdstall og fargelære

Fargerik trykksak. Foto.

Dette er en tverrfaglig ressurs i fagene matematikk og produksjon på design og håndverk. Oppgaven er hentet fra fyr.ndla.no, og handler om å bli kjent med forholdsregning og noen fargekontraster.

Dette er en oppgave der du skal oppfatte bruken av forhold, og kunne bruke dette i et praktisk arbeid. Ulike fargekontraster blir tatt i bruk for å fremheve bruken av forhold.

FYR-ressurs: Forholdstall og fargelære 1

Læringsressurser

Tverrfaglige arbeidsoppdrag