1. Home
  2. Design og håndverk Vg1ChevronRight
  3. Tverrfaglige arbeidsoppdragChevronRight
  4. Geometriske formerChevronRight
ExternalLearningResourceEksterne ressurser

Ekstern læringsressurs

Geometriske former

Bilde av ulike geometriske former. Illustrasjon.

Dette er en tverrfaglig ressurs i fagene matematikk, produksjon og kvalitet og dokumentasjon på design og håndverk. Oppgaven er hentet fra fyr.ndla.no, og går ut på å jobbe med konstruksjoner av ulike former.

Det er ulike oppgaver hvor du skal jobbe i grupper og konstruere todimensjonale og tredimensjonale former. Du skal jobbe i liten og stor skala.

FYR-ressurs: Geometriske former

Læringsressurser

Tverrfaglige arbeidsoppdrag