Hopp til innhold

  1. Home
  2. Restaurant- og matfag Vg1ChevronRight
  3. HMS og førstehjelpChevronRight
  4. HMSChevronRight
  5. Arbeidsmiljøet i restaurant- og matfagbransjenChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Arbeidsmiljøet i restaurant- og matfagbransjen

Arbeidsmiljøloven krever at arbeidsmiljøet skal være fullt forsvarlig med hensyn til faktorer som kan innvirke på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og velferd (AML §4-1). Bedriften har ansvar for å ivareta det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet.

En kokk og en servitør i arbeid på en restaurant. Foto.

Det fysiske arbeidsmiljøet

Fysiske arbeidsmiljøfaktorer er støy, arbeidslokaler, arbeidsbord, tunge løft, luftforurensning, etsende vesker, belysning, arbeidsredskap og verktøy, glatte gulv.

Klimatiske arbeidsmiljøbelastninger og forurenset arbeidsmiljø er et problem som først og fremst gjør seg gjeldende i industrien. En undersøkelse viser at mer enn av to av fem industriarbeidere opplever en klimatisk arbeidsmiljøbelastning, og to av fem er utsatt for forurenset arbeidsmiljø. Sammen med transport følger restaurant- og matfagbransjen et stykke etter når det gjelder klimatiske arbeidsmiljøbelastninger og et forurenset arbeidsmiljø.

Arbeidsplassen

Halvparten av alle hotell- og restaurantansatte har problemer med innemiljøet selv om dette er blitt betydelig bedret etter innføringen av ”røykeloven”. Ergonomiske belastninger er utbredt i alle yrkesgrupper (mellom åtte og ni av ti).

En god og hensiktsmessig arbeidsplass har tilstrekkelig med lys og luft og godt arbeidslys i rettavstand og riktig innstilt, lys på stedet der arbeidet utføres (f. eks. arbeidsbenken) uten at den som arbeider der får lyset rett i øynene. Arbeidsbordet skal ha rett høyde og en overflate tilpasset det arbeidet som skal utføres der.

Utstyr som til stadighet skal brukes, må være plassert lett tilgjengelig slik at de tunge løftene reduseres mest mulig. Glatte gulv er farlige. Gulvene må være slik at de er lette å holde rene samtidig som faren for å skli er minst mulig. En ryddig og oversiktlig arbeidsplass er med på å sikre et godt arbeidsmiljø og gode resultater. En uoversiktlig og uryddig arbeidsplass fører til mye bortkastet tid og kan resultere i arbeidsskader.

Unngå søl

Flasker og andre beholdere holdes forsvarlig korket/lukket, og brannfarlige væsker oppbevares og settes tilbake i dertil innrettede skap. Brannfarlig avfall kastes umiddelbart i brannsikre beholdere. Vær spesielt oppmerksom på faren ved gryter med varm olje og også faren ved søl av olje med vanlig temperatur på et glatt gulv.

Arbeidsredskap og verktøy

Arbeidsredskap og verktøy som skal brukes i arbeidet må ha en forsvarlig kvalitet og holdes i god stand. Det må også ha en hensiktsmessig og fornuftig oppbevaringsplass slik at det kan hentes fram uten fare for skade. Spesielt gjelder dette selvfølgelig skarpe og spisse gjenstander. Kniver skal være tilpasset bruken og holdes skarpe for å sikre et godt arbeid og redusert belastning.

Kunnskap om verktøyet

Det er viktig at alle har god kjennskap til verktøyet og bruk og vedlikehold av det. Det gjelder selvfølgelig også maskiner som brukes i produksjonen. Ingen må betjene maskiner som de ikke har fått opplæring på.

God orden

En god regel er at alle ting har sin faste plass og at like ting lagres samlet. Etter bruk skal utstyr, verktøy og maskiner rengjøres og legges på sin plass. Skadet verktøy som må repareres, legges/sendes til reparasjon umiddelbart eller erstattes snarest mulig. Arbeidsbord og -benker holdes rene og ryddige. Den enkelte har ansvar for å holde sin arbeidsplass ren og ryddig.

Det psykososiale arbeidsmiljøet
bilde av psykososialt arbeidsmiljø

Psykososiale arbeidsmiljøfaktorer er tilrettelegging og ledelse, informasjon, opplæring, kontakt med andre, variasjon i arbeidet, utviklingsmuligheter, innflytelse, tidspress og stress, arbeidstidsordninger.

Felles for alle bedrifter er at når vi jobber sammen med noen vi trives med, oppleves jobben som god, og arbeidsplassen er god for helsa. Når samarbeidet med arbeidskamerater eller ledere er dårlig, oppleves jobben som vanskelig. Arbeidsplassen kan bli helsebelastende og føre til sykdom og skader, lav effektivitet og misfornøyde kunder. Alle må derfor bidra til å skape den gode, trygge og sikre arbeidsplass.

En trivelig arbeidsplass kjennetegnes også ved at konflikter, enten de er mellom ansatte eller med leder, løses mens de er små. Kort sagt kan vi si at dårlige kolleger og ledere er en helserisiko, mens gode ledere og gode kolleger fremmer god helse. Det er ikke mulig å oppnå et godt HMS-nivå uten å skape en trivelig arbeidsplass.

Å jobbe systematisk med HMS krever en del ressurser men det gir også uttelling. NHO har utarbeidet et praktisk arbeidshefte som gir bedriften god oversikt og dokumentasjon over HMS-arbeidet. Heftet heter Helse og miljø er god butikk og kan lastes ned her. NHO Reiseliv har laget et enkelt arbeidshefte (Internkontroll-håndbok) som passer for små og store reiselivsbedrifter. Veiledningen til arbeidsheftet gir nærmere beskrivelse om fremgangsmåten. I tillegg fins mange ulike sjekklister som kan tilpasses bedriften.

Oppgaver
  1. Hvordan vil du beskrive en god og trygg arbeidsplass.
  2. En ny maskin skal tas i bruk i din bedrift. Hva bør en risikovurdering omfatte?
  3. Du finn noe du trur er feil i et sikkerhetsdatablad. hva gjør du?
  4. Beskriv slutten på en arbeidsdag innen det faget du ønsker å satse på.
  5. Lag en skisse av det du ønsker skal bli din arbeidsplass med plass for råvarer og redskap. Skriv på tegningen hva du vil oppbevare hvor og hvordan det skal oppbevares

Lenker som kan være nyttige:

NHO reiseliv verktøykasse

NHO reiseliv Trygg drift

Læringsressurser

HMS