Hopp til innhold

  1. Home
  2. Restaurant- og matfag Vg1ChevronRight
  3. HMS og førstehjelpChevronRight
  4. HMSChevronRight
  5. Arbeidsmiljøet i restaurant- og matfagbransjenChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Arbeidsmiljøet i restaurant- og matfagbransjen

Arbeidsmiljøloven krever at arbeidsmiljøet skal være fullt forsvarlig med hensyn til faktorer som kan innvirke på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og velferd (AML §4-1). Bedriften har ansvar for å ivareta det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet.

En kokk og en servitør i arbeid på restaurantkjøkken. Foto.

Det fysiske arbeidsmiljøet

Fysiske arbeidsmiljøfaktorer er støy, arbeidslokaler, arbeidsbord, tunge løft, luftforurensning, etsende væsker, belysning, arbeidsredskap og verktøy, glatte gulv.

Klimatiske arbeidsmiljøbelastninger og forurenset arbeidsmiljø er et problem som først og fremst gjør seg gjeldende i industrien. En undersøkelse viser at mer enn av to av fem industriarbeidere opplever en klimatisk arbeidsmiljøbelastning, og to av fem er utsatt for forurenset arbeidsmiljø. Sammen med transport følger hotell- og restaurantbransjen et stykke etter når det gjelder klimatiske arbeidsmiljøbelastninger og et forurenset arbeidsmiljø.

Arbeidsplassen

Halvparten av alle hotell- og restaurantansatte har problemer med innemiljøet, selv om dette er blitt betydelig bedret etter innføringen av ”røykeloven”. Ergonomiske belastninger er utbredt i alle yrkesgrupper (mellom åtte og ni av ti).

En god og hensiktsmessig arbeidsplass har tilstrekkelig med lys og luft og godt arbeidslys i rett avstand og riktig innstilt, lys på stedet der arbeidet utføres (for eksempel arbeidsbenken) uten at den som arbeider der, får lyset rett i øynene. Arbeidsbordet skal ha rett høyde og en overflate tilpasset det arbeidet som skal utføres der.

Utstyr som til stadighet skal brukes, må være plassert lett tilgjengelig slik at de tunge løftene reduseres mest mulig. Glatte gulv er farlige. Gulvene må være slik at de er lette å holde rene, samtidig som faren for å skli er minst mulig. En ryddig og oversiktlig arbeidsplass er med på å sikre et godt arbeidsmiljø og gode resultater. En uoversiktlig og uryddig arbeidsplass fører til mye bortkastet tid og kan resultere i arbeidsskader.

Unngå søl

Flasker og andre beholdere holdes forsvarlig korket eller lukket, og brannfarlige væsker oppbevares og settes tilbake i dertil innrettede skap. Brannfarlig avfall kastes umiddelbart i brannsikre beholdere. Vær spesielt oppmerksom på faren ved gryter med varm olje og også faren ved søl av olje med vanlig temperatur på et glatt gulv.

Arbeidsredskap og verktøy

Arbeidsredskap og verktøy må ha en forsvarlig kvalitet og holdes i god stand. Det må også ha en hensiktsmessig og fornuftig oppbevaringsplass, slik at det kan hentes fram uten fare for skade. Spesielt gjelder dette selvfølgelig skarpe og spisse gjenstander. Kniver skal være tilpasset bruken og holdes skarpe for å sikre et godt arbeid og redusert belastning.

Kunnskap om verktøyet

Det er viktig at alle har god kjennskap til bruk og vedlikehold av verktøyet. Det gjelder selvfølgelig også maskiner som brukes i produksjonen. Ingen må betjene maskiner de ikke har fått opplæring i bruken av.

God orden

En god regel er at alle ting har sin faste plass, og at like ting lagres samlet. Etter bruk skal du rengjøre utstyr, verktøy og maskiner og legge dem på plassen sin. Skadet verktøy som må repareres, må du legge eller sende til reparasjon umiddelbart eller erstatte dem snarest mulig. Arbeidsbord og arbeidsbenker må du holde rene og ryddige. Den enkelte har ansvar for å holde sin arbeidsplass ren og ryddig.

Det psykososiale arbeidsmiljøet

Psykososiale arbeidsmiljøfaktorer er tilrettelegging og ledelse, informasjon, opplæring, kontakt med andre, variasjon i arbeidet, utviklingsmuligheter, innflytelse, tidspress og stress, arbeidstidsordninger.

Felles for alle bedrifter er at når vi jobber sammen med noen vi trives med, opplever vi jobben som god, og arbeidsplassen er god for helsa. Når samarbeidet med arbeidskamerater eller ledere er dårlig, opplever vi jobben som vanskelig. Arbeidsplassen kan bli helsebelastende og føre til sykdom og skader, lav effektivitet og misfornøyde kunder. Alle må derfor bidra til å skape den gode, trygge og sikre arbeidsplassen.

To kokker smiler og har det hyggelig sammen mens de jobber på restaurantkjøkken. Foto.

En trivelig arbeidsplass kjennetegnes også ved at konflikter, enten de er mellom ansatte eller med leder, løses mens de er små. Kort sagt kan vi si at dårlige kolleger og ledere er en helserisiko, mens gode ledere og gode kolleger fremmer god helse. Det er ikke mulig å oppnå et godt HMS-nivå uten å skape en trivelig arbeidsplass.

Oppgaver

  1. Hvordan vil du beskrive en god og trygg arbeidsplass?
  2. En ny maskin skal tas i bruk i din bedrift. Hva bør en risikovurdering omfatte?
  3. Du finn noe du tror er feil i et sikkerhetsdatablad. Hva gjør du?
  4. Beskriv slutten på en arbeidsdag innen det faget du ønsker å satse på.
  5. Lag en skisse av det du ønsker skal bli din arbeidsplass med plass for råvarer og redskap. Skriv på tegningen hva du vil oppbevare hvor, og hvordan det skal oppbevares.

Kilde:

Andresen, Øyvind (1998). Flere tidsfrister, rutiner og krav. Samfunnsspeilet nr. 2, 1998. Hentet 06. mars 2018 fra https://www.ssb.no/a/histstat/ssp/ssp_199802.pdf

Læringsressurser

HMS