1. Home
  2. Restaurant- og matfag Vg1ChevronRight
  3. HMS og førstehjelpChevronRight
  4. FørstehjelpChevronRight
  5. Hva er førstehjelp?ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Hva er førstehjelp?

Den største feilen vi kan gjøre, er å ikke gjøre noe! Å kunne utføre livreddende og emosjonell førstehjelp og ta ansvar på et skadested kan redde liv.

Personer som øver på livreddende førstehjelp. Foto.

Hva mener vi med førstehjelp?

«Medisinsk hjelp ved akutt skade eller sykdom som kan gis av ikke-medisinsk personell uten bruk av spesialutstyr» er en god definisjon på førstehjelp. (Kilde: Store norske leksikon)

I situasjoner med for eksempel hjerteinfarkt eller store ytre blødninger er ofte medisinsk personell, som ambulansepersonell, helt avhengige av at de første som kommer til skadestedet, iverksetter livreddende førstehjelp inntil de selv ankommer skadestedet.

Akuttmedisinsk personell sier at mange i samfunnet har god opplæring i førstehjelp, men at en stor del av dem dessverre er redde for å gjøre feil. Gjør noe! Den vanligste feilen er å ikke gjøre noe.

Kompetanse om livreddende førstehjelp er viktig både i det private, på arbeidsplasser og i det frivillige, som fotballklubber og lignende.

Samfunnet tar det at man skal hjelpe mennesker i nød, svært alvorlig. I straffeloven § 387 står at man har plikt til å hjelpe den som er i synlig og overhengende fare, så fremt man kan gjøre det uten fare for seg selv.

«Kunnskap gir trygghet»

Med god kunnskap og øvelse vil du bli tryggere og lettere ta ansvar i situasjoner som krever at du gir førstehjelp. Å kunne utføre livreddende og emosjonell førstehjelp og ta ansvar på et skadested er viktig for alle. For serviceyrker er det helt nødvendig – det kan oppstå situasjoner i bussen, på hotellet, på kjøpesenteret og så videre som krever rask handling mens vi venter på medisinsk personell.

Noen nyttige lenker

Læringsressurser

Førstehjelp

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter