Hopp til innhold

  1. Home
  2. Restaurant- og matfag Vg1ChevronRight
  3. Kosthold og helseChevronRight
  4. Kostråd og hjelpemidler for kostplanleggingChevronRight
  5. Norsk ernæringspolitikkChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Norsk ernæringspolitikk

Norge var det første landet i verden som fikk egen offisiell ernæringspolitikk. Vi har lang tradisjon for å gi befolkningen råd om kostholdet.

Elever sitter rundt bord og spiser mat. Foto.

Ernæringspolitikken er kunnskapsbasert

Det vil si at den bygger på forskning og tar hensyn til de betingelsene vi lever under i Norge. Hovedlinjene i politikken er vedtatt enten av Stortinget eller av regjeringen.

En teskje og en spiseskje med salt. Foto.
Statens råd for ernæring har kommet med en tiltaksplan for å redusere saltinntaket til befolkningen. Det er ønskelig at saltmengden reduseres til 5 gram per dag.

De viktigste politiske dokumentene som regulerer dagens ernæringspolitikk, er

  • Stortingsmelding 16 (2002–2003) Resept for et sunnere Norge
  • Stortingsmelding 20 (2006–2007) Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller
  • Stortingsmelding 19 (2014–2015) Mestring og muligheter.

Den siste stortingsmeldingen har ført til en nasjonal handlingsplan for bedre kosthold.

Gir råd om kosthold og ernæring

Basert på den nasjonale politikken og internasjonal forskning gir Helsedirektoratet råd til befolkningen om kostholdet.

Kostrådene blir revidert av Helsedirektoratet etter anbefaling fra Nasjonalt råd for ernæring. Dette rådet er et utvalg som består av forskere som gir myndighetene råd om kosthold og ernæring.

Utvikling i norsk kosthold

Læringsressurser

Kostråd og hjelpemidler for kostplanlegging