1. Home
  2. Restaurant- og matfag Vg1ChevronRight
  3. Kosthold og helseChevronRight
  4. KostrådChevronRight
  5. Norsk ernæringspolitikkChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Norsk ernæringspolitikk

Elever har skolekjøkken.Foto

Norge var det første landet i verden som fikk egen offisiell ernæringspolitikk. Vi har lang tradisjon for å gi befolkningen råd om kostholdet.

Ernæringspolitikken er kunnskapsbasert. Det vil si at den bygger på forskning og tar hensyn til de betingelsene vi lever under i Norge. Hovedlinjene i politikken er vedtatt enten av Stortinget eller av regjeringen.

Stortingsmelding

De viktigste politiske dokumentene som regulerer dagens ernæringspolitikk, er Stortingsmelding 16 (2002-2003) Resept for et sunnere Norge, Stortingsmelding 20 (2006-2007) Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller og Handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen.

Gir råd om kosthold og ernæring

Basert på den nasjonale politikken og internasjonal forskning gir Helsedirektoratet råd til befolkningen om kostholdet. Nasjonalt råd for ernæring er et utvalg som består av forskere som gir myndighetene råd om kosthold og ernæring.

Utvikling i norsk kosthold

Læringsressurser

Kostråd