Hopp til innhold

  1. Home
  2. Restaurant- og matfag Vg1ChevronRight
  3. Kosthold og helseChevronRight
  4. Ikke-energigivende næringsstofferChevronRight
  5. Mineraler og sporstofferChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Mineraler og sporstoffer

Kokker på kjøkkenet. Foto.

Mineralstoffer omfatter uorganiske stoffer som kroppen trenger i store mengder, for eksempel kalsium og fosfat, og stoffer som trengs i små mengder, for eksempel jern, selen og sink. De siste kalles ofte sporstoffer (mikromineraler) fordi de trengs i meget små mengder (spormengder).

Kalsium, fosfor, kalium, svovel, natrium, klor og magnesium er de mineralstoffene som forekommer i størst mengde i kroppen. Deretter følger jern, men i relativt mye mindre mengde.

Les mer: Mineraler og sporstoffer

Det er angitt anbefalt inntak av en rekke mineralstoffer. For en del mineralstoffer kan høye inntak føre til uønskede helse effekter og forgiftningssymptomer. Det er derfor angitt øvre grenser for inntak for en del mineralstoffer

Tabell over anbefalt inntak av mineraler og sporstoffer

Mineraler

Kalsium

Kalsium er helt nødvendig for oppbygning av skjelettet og tenner, for at musklene skal kunne trekke seg sammen, for overføring av impulser fra nervetråder, og for at blodet skal koagulere. Kalsium er det mineralstoffet vi har mest av i kroppen. Melk og ost er særlige rike kilder til kalsium. Vi trenger vitamin D for å ta opp kalsium fra maten.

Fosfor

Omsetningen av kalsium og fosfor er nært knyttet sammen, og fosfat er forbundet med kalsium i skjelettet som kalsiumfosfat.

Kalium

Kalium 98 % av kroppens totale innhold av kaliumioner befinner seg inne i cellene.

Kaliumioner regulerer trykkforskjellen mellom innsiden og utsiden av celleveggene og saltbalansen. Det er spesielt mye kaliumioner i bananer, grønnsaker og poteter.

Natrium

Natriumioner er også nødvendige for å opprettholde en normal trykkforskjell mellom innsiden og utsiden av celleveggene og er derfor nødvendig for salt- og væskebalansen i og utenfor cellene. De er også nødvendige for at muskel- og nervecellene skal fungere normalt, og for å regulere pH-balansen.

Magnesium

Magnesiumioner fungerer sammen med mange enzymer og deltar i kroppens omsetning av energi og i produksjonen av proteiner og arvestoff.

Sporstoffer

Flere av sporstoffene er livsnødvendige, det vil si at mangel kan føre til sykdom og i verste fall død. Det er vanlig å dele inn sporstoffene i to grupper; de livsnødvendige, som jern, sink og jod, og de giftige, som bly og kadmium.

Jern

Jernioner er helt nødvendige fordi de både frakter oksygen til cellene, og inngår i enkelte enzymer som er nødvendige i energiomsetningen.De viktigste kilder til jern er grovt brød og andre grove kornprodukter, kjøtt, leverpostei og grønne bladgrønnsaker. Vitamin C, øker jernopptaket fra maten.

Sink

Sinkioner bidrar til transport av karbondioksid fra cellene til lungene, det inngår i omsetningen av flerumettede fettsyrer, det er viktig for immunsystemet, det inngår i insulin, det aktiverer enkelte enzymer, og det fremmer sårheling.

Jod

Jodioner er viktige for å opprettholde et normalt stoffskifte, da det medvirker til å danne hormonet tyroksin i skjoldbruskkjertelen. Tyroksin er et hormon som er med på å regulere kroppens energiomsetning.

Giftige sporstoffer

En lang rekke giftstoffer som finner vi i ørsmå mengder i kroppen til alle mennesker. Disse stoffene har vanligvis ingen innvirkning på kroppens helsetilstand. Ved stigende konsentrasjoner kan de imidlertid påvirke kroppsfunksjonene ganske markant.

De viktigste giftige sporstoffene er kadmium, bly og kvikksølv.

Læringsressurser

Ikke-energigivende næringsstoffer