Hopp til innhold

  1. Home
  2. Restaurant- og matfag Vg1ChevronRight
  3. Kosthold og helseChevronRight
  4. Ikke-energigivende næringsstofferChevronRight
  5. Mineraler og sporstofferChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Mineraler og sporstoffer

Mineralstoffer omfatter uorganiske stoffer som kroppen trenger i store mengder, for eksempel kalsium og fosfat, og stoffer som trengs i små mengder, for eksempel jern, selen og sink. De siste kalles ofte sporstoffer (mikromineraler) fordi de trengs i meget små mengder (spormengder).

Kalsium, fosfor, kalium, svovel, natrium, klor og magnesium er de mineralstoffene som forekommer i størst mengde i kroppen. Deretter følger jern, men i relativt mye mindre mengde.

Det er angitt anbefalt inntak av en rekke mineralstoffer. For en del mineralstoffer kan høyt inntak føre til uønskede helseeffekter og forgiftningssymptomer. Det er derfor angitt øvre grenser for inntak for en del mineralstoffer.

Mineraler

Kalsium

Kvinne drikker melk. Foto.
Kalsium er avhengig av vitamin D i kosten for å bli tatt opp. Ekstra lett melk er tilsatt vitamin D, og i tillegg er det kalsium i melk.

Kalsium er helt nødvendig for oppbygning av skjelettet og tenner, for at musklene skal kunne trekke seg sammen, for overføring av impulser fra nervetråder og for at blodet skal koagulere. Kalsium er det mineralstoffet vi har mest av i kroppen. Melk og ost er særlige rike kilder til kalsium. Vi trenger vitamin D for å ta opp kalsium fra maten.

Fosfor

Omsetningen av kalsium og fosfor er nært knyttet sammen, og fosfat er forbundet med kalsium i skjelettet som kalsiumfosfat.

Kalium

98 % av kroppens totale innhold av kaliumioner befinner seg inne i cellene. Kaliumioner regulerer trykkforskjellen mellom innsiden og utsiden av celleveggene og saltbalansen. Det er spesielt mye kaliumioner i bananer, grønnsaker og poteter.

Natrium

Salt skrevet med bokstaver i en haug med salt. Foto.
Det er anbefalt et inntak på ca. 4 gram salt per dag. Ved for stort inntak av salt i kosten kan man blant annet få høyt blodtrykk.

Natriumioner er også nødvendige for å opprettholde en normal trykkforskjell mellom innsiden og utsiden av celleveggene og er derfor nødvendig for salt- og væskebalansen i og utenfor cellene. De er også nødvendige for at muskel- og nervecellene skal fungere normalt, og for å regulere pH-balansen.

Magnesium

Magnesiumioner fungerer sammen med mange enzymer og deltar i kroppens omsetning av energi og i produksjonen av proteiner og arvestoff.

Sporstoffer

Stabel med brød. Foto.
Grovt brød er en god kilde til jern, sammen med kjøtt og ekstra grønne grønnsaker.

Flere av sporstoffene er livsnødvendige, det vil si at mangel kan føre til sykdom og i verste fall død. Det er vanlig å dele inn sporstoffene i to grupper: de livsnødvendige, som jern, sink og jod, og de giftige, som bly og kadmium.

Jern

Jernioner er helt nødvendige fordi de både frakter oksygen til cellene og inngår i enkelte enzymer som er nødvendige i energiomsetningen. De viktigste kildene til jern er grovt brød og andre grove kornprodukter, kjøtt, leverpostei og grønne bladgrønnsaker. Vitamin C øker jernopptaket fra maten.

Sink

Sinkioner bidrar til transport av karbondioksid fra cellene til lungene, det inngår i omsetningen av flerumettede fettsyrer, det er viktig for immunsystemet, det inngår i insulin, det aktiverer enkelte enzymer, og det fremmer sårheling.

Jod

Nærbilde av halsen på en person med struma. Foto.
Hvis man får i seg for lite jod, kan man utvikle struma.

Jodioner er viktige for å opprettholde et normalt stoffskifte, da det medvirker til å danne hormonet tyroksin i skjoldbruskkjertelen. Tyroksin er et hormon som er med på å regulere kroppens energiomsetning.

Giftige sporstoffer

En lang rekke giftstoffer finner vi i ørsmå mengder i kroppen til alle mennesker. Disse stoffene har vanligvis ingen innvirkning på kroppens helsetilstand. Ved stigende konsentrasjoner kan de imidlertid påvirke kroppsfunksjonene ganske markant.

De viktigste giftige sporstoffene er kadmium, bly og kvikksølv.

Læringsressurser

Ikke-energigivende næringsstoffer