Hopp til innhold

  1. Home
  2. Restaurant- og matfag Vg1ChevronRight
  3. Mat og kulturChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Mat og kultur

Matskikker er et resultat av kultur og tradisjoner og av hvilke råvarer man har hatt tilgang på der man har vokst opp. Matkulturen i et samfunn er i stadig endring – vi påvirker andre og blir påvirket selv. Vi spiser ikke det samme i dag som vi gjorde for 50 år siden.

Matkulturer og matvaner varierer mellom forskjellige samfunn, nasjoner og deler av verden. I noen kulturer står religion veldig sterkt, og de ulike religionene har også regler for hva som er lov å spise og til dels også hvordan maten skal tilberedes.

Norge er et flerkulturelt land, og det er viktig at vi som skal lage og servere mat og drikke, har mye kunnskap om både vår egen og andres matkultur. Matkultur er viktig for egen identitet, og i dette emnet kommer du til å få kunnskap om flere ulike matkulturer du bør kjenne til i din framtidige jobb som fagarbeider.

Emner

Mat og kultur

  • Norsk matkultur

    I Norge har vi en relativ kort sesong. Vi har derfor en tradisjon for å ta vare på maten, slik at den kunne oppbevares gjennom hele vinteren.

  • Samisk matkultur

    Det tradisjonelle samiske kostholdet gjenspeiler et liv nært naturen.

  • Norge er flerkulturelt, og du vil komme til å møte mennesker med ulike ønsker og behov for tilpasset mat. Religion, oppvekst og land er med på å påvirke.