Hopp til innhold

  1. Home
  2. Restaurant- og matfag Vg1ChevronRight
  3. Kosthold og helseChevronRight
  4. Livsstil og helseChevronRight
  5. FolkehelseChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Folkehelse

Med folkehelse mener vi en befolknings helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i befolkningen. Folkehelsen i Norge er bedre enn noen gang tidligere.

Kolleger spiser sammen. Foto.

I gjennomsnitt lever nordmenn lengre for hvert år, og får flere gode leveår med god helse. Dette gjør at 60- og 70-åringer i dag har en helt annen helsesituasjon og forventet levealder enn den samme aldersgruppen hadde for bare få tiår siden.

Samtidig er samfunnet preget av store forskjeller i helse og i forventet levealder. Den gode helsen er altså ikke likt fordelt i befolkningen. Menn på Sagene i Oslo kan for eksempel forvente å leve til de blir 68 år, mens menn i bydelen Vestre Aker i snitt lever til de er over 80 år. Dette skyldes først og fremst at mennesker utsettes for ulike risikofaktorer og beskyttelsesfaktorer gjennom hele livet.

Virkemidler i folkehelsearbeid

Folkehelsearbeid dreier seg i stor grad om hvordan samfunnet bidrar til at risikofaktorene svekkes og beskyttelsesfaktorene styrkes, og det er i hovedsak tre typer virkemidler i folkehelsearbeidet:

Gammel dame. Foto.
Folk blir eldre nå enn før, og mange har en så god helse at de kan bo hjemme.
  • Normative (lover, regler og avtaler)
  • Økonomiske (avgifter, skatter, toll og subsidier)
  • Pedagogiske (informasjon, veiledning og opplæring)

Normative virkemidler

Tobakksfri skole er innført i alle videregående samt barne- og ungdomsskoler i Norge. Formålet med å innføre tobakksfri skole er å verne barn og unge mot passiv røyking, gi dem en tobakksfri oppvekst og forebygge at barn og unge begynner med snus og tobakk. Mange føler press fra medeelever i skoletiden, og ved å innføre denne regelen kan vi sannsynligvis oppnå at færre unge begynner med tobakk.

Økonomiske virkemidler

Alkoholavgift er eksempel på en avgift som har til hensikt å gjøre alkohol dyrere og dermed redusere forbruket.

Skolemelk (lettmelk og ekstra lettmelk) er subsidiert gjennom jordbruksavtalen. Ved at melken gjøres billigere på skolen håper en at flere elever skal drikke hvit melk på skolen. Andre melkeprodukter, som for eksempel yoghurt, milkshake og sjokomelk, er ikke subsidiert.

Pedagogiske virkemidler

Handler fisk fra fiskedisken. Foto.
Fagarbeideren må ha kunnskap om kosthold og helse, slik at han kan veilede kunder til å ta sunne valg.

I Norge er mat og helse et obligatorisk fag i grunnskolen. Hensikten er at alle elever skal få opplæring om mat og måltiders betydning for helsen, slik at de kan velge sunne alternativ. Dette kan vi se på som et pedagogisk tiltak som sikrer at alle barn i Norge får en slik kompetanse. Når elever på restaurant- og matfag skal lære om livsstil og helse er det for å sikre at alle som har med tilberedning og håndtering av mat å gjøre skal vite hva som er bra for helsen.

Fagarbeideren skal også kunne gi nødvendig veiledning til sine kunder. For eksempel skal servitøren kunne anbefale en mager middag fra menyen, kokken skal kunne lage lunsj til en person med type-2 diabetes, bakeren skal kunne bake et brød som innholder mye fiber og lite salt og konditoren skal kunne bake et ”søtt” bakverk uten tilsatt sukker. Butikkslakteren skal kunne gi råd om hvilke kjøttprodukter som er magre, og hvordan kunden lett kan bruke råvaren hjemme.

Merkeordninger som Nøkkelhullet og Brødskal’n er eksempler på pedagogiske tiltak for at den enkelte forbruker lettere skal kunne finne hvilke matvarer som bør inngå i et sunt kosthold.

Læringsressurser

Livsstil og helse