Hopp til innhold

  1. Home
  2. Restaurant- og matfag Vg1ChevronRight
  3. Kosthold og helseChevronRight
  4. Energigivende næringsstofferChevronRight
  5. TransfettsyrerChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Transfettsyrer

Kostens innhold av transfettsyrer har blitt betydelig redusert i løpet av de siste tretti årene. Da myndighetene og industrien startet samarbeidet, var margarin den største kilden til transfett.

Gutt sitter i sofa og spiser potetgull. Foto.

Inntaket av transfettsyrer og mettede fettsyrer bør reduseres fordi de har ugunstige effekter på blodlipidene, og kan øke risikoen for hjerteinfarkt.

Et utvalg av melkeprodukter. Foto.
Melkeprodukter inneholder naturlig en del transfett. Det er allikevel ikke så mye at vi bør begrense bruken av disse produktene, men velg heller magre produkter som generelt inneholder mindre av alle fettypene.

Transfett har blitt brukt av industrien i produkter for å gjøre dem mer faste og holdbare (for å unngå harskning), i tillegg blir kjeksprodukter/bakevarer sprøere når man bruker det som kalles hydrogenert eller delvis herdet fett. Det er ikke lenger tillatt å bruke denne typen fett i Norge.

Transfettsyrer dannes ved delvis herding (hydrogenering) av vegetabilske og marine oljer eller ved bakteriell aktivitet i vommen hos drøvtyggere. Transfettsyrer finnes i industrielt produserte matvarer hvor man bruker delvis herdede oljer som en ingrediens, f.eks. bakervarer, og naturlig i melk og kjøtt fra drøvtyggere som storfe og sau. Transfettsyrer kan også forekomme ved raffinering av oljer ved høye temperaturer (over 180 grader C).

Transfettsyrer er egentlig umettede fettsyrer, men de har en litt annen struktur og andre egenskaper og blir derfor oppfattet som mettede fettsyrer i kroppen.

En samling ulike kjeks. Foto.
En del utenlandske, industribakte kjeks og kaker kan inneholde mye transfett. Vær oppmerksom på "delvis herdet fett" i ingredienslisten.

Herding i fett skjer når umettede fettsyrer blir mettet. Margarin er et godt eksempel på et produkt hvor herding er en del av prosessen. Oljer blir i margarinprosessen tilsatt hydrogen til karbonatomene er mettet, og margarinet vil da bli fast. Når fett bare delvis er herdet, det er da vi må være oppmerksomme på innholdet av transfett.

Transfettsyrer og helserisiko

All forskning tilsier at både transfettsyrer og mettede fettsyrer øker risikoen for hjertesykdom. Transfettsyrer kan medføre en større risiko for hjertesykdom enn en tilsvarende mengde mettede fettsyrer.

Det blir også konkludert med at man ikke har nok kunnskap til å kunne si om det er forskjeller i helseeffekten av transfettsyrer om de kommer fra drøvtyggere eller om de kommer fra delvis herdet fett.

Anbefalinger om inntak av transfettsyrer

Norske helsemyndigheter anbefaler at det samlede inntaket av mettede fettsyrer og transfettsyrer begrenses til ca. 10 prosent av energiinntaket (E %). Inntaket av transfettsyrer bør begrenses mest mulig og ikke overstige 1 prosent av energiinntaket. I tillegg har man presisert at inntaket av transfettsyrer fra delvis herdet fett bør begrenses mest mulig. De norske anbefalingene er i tråd med anbefalinger gitt av Nordisk Ministerråd og WHO4.

Kostens innhold av transfettsyrer

Smør på trefjøl. Foto.
I løpet av de siste ti årene har redusert bruk av delvis herdet fett i margarinproduksjonen ført til at husholdningsmargarin nå kun inneholder ubetydelige mengder transfettsyrer.

Kostens innhold av transfettsyrer har de siste tretti årene gått ned fra ca. fire til under én E % ifølge anslag basert på Statistisk sentralbyrås forbruksundersøkelser.

Forandringene i kostens fettsyresammensetning har sannsynligvis bidratt til den store nedgangen i hjerteinfarkt som er registrert i denne tidsperioden. Kostens innhold av mettede fettsyrer er imidlertid fortsatt vesentlig høyere enn anbefalt nivå på 10 E %.

De viktigste årsakene til reduksjonen i kostens innhold av transfettsyrer er lavere forbruk av margarin og forandringer i margarinens fettsyresammensetning.

Inntak av transfettsyrer i Norge

Undersøkelser viser at meieriprodukter er den største kilden til transfett. Deretter kommer kjøtt, gjærbakst, kaker og brødvarer.

Å velge magre kjøtt- og meieriprodukter er et godt råd for å redusere inntak av transfett.

Det gjennomsnittlige inntaket av transfettsyrer i Norge er nå i tråd med Verdens helseorganisasjons anbefaling, som sier at inntaket av transfettsyrer bør begrenses til mindre enn 1 E %.

Læringsressurser

Energigivende næringsstoffer