Hopp til innhold

  1. Home
  2. Restaurant- og matfag Vg1ChevronRight
  3. Servering og drikkevarerChevronRight
  4. KaffeChevronRight
  5. Slik lager du espresso ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Slik lager du espresso

Espresso er en liten kopp med mørk, sterk og aromatisk kaffe. Denne kaffen er utgangspunktet for mange forskjellige kaffedrikker med melk, men kan også drikkes alene.

Ei hand holder en liten kopp med espresso. Foto.
En mann kverner kaffe i en espressomaskin. Foto.
Nykvernet kaffe fylles i bajonetten.

For å lage god espresso er det viktig å ha en god espressomaskin, en god kaffekvern og kvalitetskaffe. Espressoen lages ved at vann presses hurtig gjennom finmalt kaffe under høyt trykk, optimalt sett 9 bar.

1. Start maskinen
Les maskinens bruksanvisning nøye. Kontroller at temperaturen er cirka 90 °C og trykket 9 bar. Avvik må justeres. Maskinen må få tid til å varmes opp før du starter!

Bruk en tamper for å presse kaffen sammen. Foto.
Bruk en tamper for å presse kaffen sammen.

2. Mal kaffen
Når kvernen er riktig justert, males kaffen. Husk: ikke mer enn til 1–2 timers forbruk. Doser 6,5–7,5 g kaffe i en ren filterholder (også kalt bajonett eller "grip") til cirka 30 ml væske.

3. Press kaffen

Press kaffen i filterholderen med et forsiktig trykk for å få en jevn overflate. Gi filterholderens nedre del et lett slag med baksiden av stapperen, slik at kaffekorn som ligger langs veggene i filterholderen, ristes ned på kaffekaken.

Espresso fylles i en kopp. Foto.
En riktig laget espresso skal bruke ca. 25 sekunder på traktingen, og da vil det danne seg et fint lag med crema på toppen.

Pakk deretter de finmalte kaffekornene tett sammen med et 15 kilos trykk, slik at kaffen blir kompakt og kan yte jevn motstand når vannet presses gjennom. Øv gjerne på badevekten! Fjern kaffe som måtte ligge igjen på kantene av filterholderen, og sett den på plass. Pass på arbeidsstillingen når du pakker kaffen, slik at du unngår å overbelaste sener i håndledd og arm.

En hånd holder en kaffekake fra en espressomaskin over vasken. Foto.
Når espressoen er ferdig traktet, kastes den brukte kaffekaken, og bajonetten kan fylles på ny.

4. Start traktingen
Sett den forvarmede koppen under filterholderens tappehull. Start maskinen. Traktingen av en espresso skal ta cirka 25 sekunder.

Dersom det skal lages to kopper, brukes tokoppsfilteret og dobbel mengde kaffe. Som regel er det lettere å få til en fin crema på espressoen når man benytter tokoppsfilteret. Dette har sammenheng med hvordan vannet presses gjennom kaffen i filterholderen. Tilberedningstiden er den samme om det tilberedes enkel eller dobbel espresso.

5. Server espressoen
Kontroller at fargen på cremaen er nøttebrun, gjerne marmorert med dypere "tigerstriper". Server med det samme. Skal du lage espresso til flere personer, er det viktig at du serverer én og én kopp etter hvert som de blir ferdige. Ikke samle flere kopper for å servere dem samtidig. Espressoen skal drikkes umiddelbart.

6. Gjør klar til neste kopp
Filterholderen lar du stå i maskinen til neste kopp skal tilberedes. Slå ut den gamle kaffekaken, og tørk vekk kafferester før du doserer en ny espresso i filterholderen.

Huskelappen

  • Espresso er en liten mengde mørk, sterk og aromatisk kaffe.
  • For å lage espresso trengs en kaffemaskin som kan lage kaffe under høyt trykk.

Læringsressurser

Kaffe