Hopp til innhold

  1. Home
  2. Restaurant- og matfag Vg1ChevronRight
  3. Servering og drikkevarerChevronRight
  4. DrikkevarerChevronRight
  5. KaffeChevronRight
  6. Slik lager du espresso ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Slik lager du espresso

Espresso er en liten kopp med mørk, sterk og aromatisk kaffe. Denne kaffen er utgangspunktet for mange forskjellige kaffedrikker med melk, men kan også drikkes alene.

En mann kverner kaffe i en espressomaskin. Foto.
Nykvernet kaffe fylles i bajonetten.

For å lage god espresso er det viktig å ha en god espressomaskin, en god kaffekvern og kvalitetskaffe. Espressoen lages ved at vann presses hurtig gjennom finmalt kaffe under høyt trykk, optimalt 9 bar.

1. Start maskinen

Les bruksavnisningen til maskinen nøye. Kontroller at temperaturen er ca. 90 °C, og at trykket er 9 bar, og juster eventuelle avvik. Maskinen må få tid til å varme seg opp før du starter!

2. Mal kaffen

Når kvernen er riktig justert, maler du kaffen. Husk: ikke mer enn til 1–2 timers forbruk. Doser 6,5–7,5 g kaffe i en ren filterholder (også kalt bajonett eller «grip») til ca. 30 ml væske.

3. Press kaffen

To hender presser sammen kaffe i en filterholder. Foto.
Bruk en tamper for å presse kaffen sammen.

Press kaffen i filterholderen med et forsiktig trykk for å få en jevn overflate. Gi filterholderens nedre del et lett slag med baksiden av stapperen, slik at kaffekorn som ligger langs veggene i filterholderen, ristes ned på kaffekaken.

Espresso fylles i en kopp. Foto.
En riktig laget espresso skal bruke ca. 25 sekunder på traktingen, og da vil det danne seg et fint lag med crema på toppen.

Pakk deretter de finmalte kaffekornene tett sammen med et 15 kilos trykk, slik at kaffen blir kompakt og kan yte jevn motstand når vannet presses gjennom. Øv gjerne på badevekten! Fjern kaffe som måtte ligge igjen på kantene av filterholderen, og sett holderen på plass. Pass på arbeidsstillingen når du pakker kaffen, slik at du unngår å overbelaste senene i håndleddet og armen.

4. Start traktingen

Sett den forvarmede koppen under filterholderens tappehull. Start maskinen. Traktingen av en espresso skal ta ca. 25 sekunder.

En hånd holder en kaffekake fra en espressomaskin over vasken. Foto.
Når espressoen er ferdig traktet, kaster du den brukte kaffekaken, og bajonetten kan fylles på ny.

Dersom du skal lage to kopper, bruker du tokoppsfilteret og dobbel mengde kaffe. Som regel er det lettere å få til en fin crema på espressoen når man benytter tokoppsfilteret. Dette har sammenheng med hvordan vannet presses gjennom kaffen i filterholderen. Tilberedningstiden er den samme om det tilberedes enkel eller dobbel espresso.

5. Server espressoen

Kontroller at fargen på cremaen er nøttebrun, gjerne marmorert med dypere «tigerstriper». Server med det samme. Skal du lage espresso til flere personer, er det viktig at du serverer én og én kopp etter hvert som de blir ferdige. Ikke samle flere kopper for å servere dem samtidig. Espressoen skal drikkes umiddelbart.

6. Gjør klar til neste kopp

Filterholderen lar du stå i maskinen til neste kopp skal tilberedes. Slå ut den gamle kaffekaken, og tørk vekk kafferester før du doserer en ny espresso i filterholderen.

Huskelappen

  • Espresso er en liten mengde mørk, sterk og aromatisk kaffe.
  • For å lage espresso trengs en kaffemaskin som kan lage kaffe under høyt trykk.

Læringsressurser

Kaffe