Hopp til innhold

 1. Home
 2. Restaurant- og matfag Vg1ChevronRight
 3. Hygiene og mattrygghetChevronRight
 4. HACCPChevronRight
 5. Verifisering og dokumentasjonChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Verifisering og dokumentasjon

De to siste prinsippene i arbeidet med HACCP-planen er Verifisering og Dokumentasjon og registrering.

Ringpermer. Foto

Prinsipp 6: Verifisering

For å sikre at HACCP-planen fungerer etter hensikten, må den verifiseres. Verifisering vil si at man gjør systemastiske undersøkelser for å sikre at planen fungerer slik som den er ment.

Før HACCP-planen tas i bruk

Hånd med mikroorganismer. Illustrasjon.
Håndhygiene er en viktig grunnforutsetning.

Før systemet tas i bruk, må virksomheten være sikker på at alle farer er funnet. Følgende spørsmål kan i den anledning være til hjelp:

 • Er grunnforutsetningene under kontroll? Grunnforutsetninger er forebyggende hygienerutiner som kreves for at næringsmidlene som håndteres, skal kunne anses som sikre.
 • Er listen over farene som er identifisert, komplett?
 • Har dere kommet fram til de riktige kritiske styringspunktene?
 • Er de kritiske grensene riktige?
 • Vil overvåkningen styre den aktuelle faren?
 • Er HACCP-planen realistisk og mulig å gjennomføre?

Når det er fastslått at systemet er egnet til å styre farer, kan det tas i bruk.

Etter at planen er tatt i bruk

Virksomheten må forsikre seg om at HACCP-planen fungerer effektivt og er oppdatert. Planen må derfor verifiseres etter at den er tatt i bruk. Det viktigste spørsmålet man stiller seg under verifiseringen, er: Gjør vi slik vi har bestemt at det skal gjøres?

Verifiseringen må gjøres med jevne mellomrom, og virksomheten må ha en plan for når og hvordan dette skal gjøres. Ulike verifiserende aktiviteter kan være:

 • intern revisjon
 • revisjon av leverandørene
 • inspeksjon av arbeidsoppgaver
 • gjennomgang av styringstiltak
 • gjennomgang av korrigerende tiltak
 • prøveuttak

Oppdatering av HACCP-planen

Det kan også oppstå behov for å gjennomgå HACCP-planen som følge av ulike endringer:

 • endringer i regelverket
 • økning i kundeklager
 • ny kunnskap om farer/prosesser
 • endring i produksjonsprosessen
 • endring i lokale eller utstyr
 • interne revisjoner viser at planen ikke følges

Prinsipp 7: Dokumentasjon og registrering

Det er krav om at HACCP-arbeidet skal dokumenteres. Detaljeringsnivået og omfanget av dokumentasjonen må tilpasses den enkelte bedrift. En bedrift som skal ha et fullstendig HACCP-system, og som avdekker kritiske styringspunkter, må dokumentere alle trinnene i analysen og de vurderingene som er gjort. I tillegg må alle overvåkninger, kontroller, verifiserende tiltak og korrigerende tiltak dokumenteres.

For mindre og enklere bedrifter vil kravet til dokumentasjon ikke være så omfattende og detaljert. Et minimumskrav til dokumentasjon for disse virksomhetene vil være en beskrivelse av produktet og produksjonsprosessen, samt en oversikt over farene og en gradering av disse, slik at de kan vise til hvor risikoen er størst.

HACCP-plan

Dere kan oppsummere arbeidet deres i en HACCP-plan som er en oversikt over resultatene av HACCP-arbeidet. Planen vil gi dere et godt overblikk over farene som er til stede i bedriften, og tiltak for å ha kontroll med disse. Et eksempel på en HACCP-plan kan ses som et vedlegg under relatert.

Huskelappen

Verifisering er systematiske undersøkelser som gjøres jevnlig etter at HACCP-planen er tatt i bruk, for å avgjøre om planen etterleves og fungerer etter hensikten.

Læringsressurser

HACCP