Hopp til innhold

  1. Home
  2. Restaurant- og matfag Vg1ChevronRight
  3. Hygiene og mattrygghetChevronRight
  4. HACCPChevronRight
  5. Vurdere risikoChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Vurdere risiko

Som en del av HACCP-planen må virksomheten utføre en fare- og risikoanalyse. Da må dere både vurdere sannsynligheten for at en fare kan oppstå, og hva som kan skje med dem som spiser produktet om faren er til stede.

En dame ligger over toalettskålen og kaster opp. Foto.

Beregne risiko

Først lister dere opp farene og bekriver årsaken, slik du kan lese om i "Trinn 2: Fareanalyse". Lenke til artikkelen.

Neste oppgave er å vurdere risiko. For å finne risikoen må dere først vurdere sannsynligheten for at en fare oppstår. Så må dere vurdere konsekvensen for dem som spiser produktet. Risikoen får du hvis du ganger sannsynlighet og konsekvens. Et hjelpemiddel som kan brukes i dette arbeidet, er en risikomatrise. Det er viktig å identifisere farene med størst risiko og iverksette tiltak for å minske risikoen.

Her ser du et eksempel:

Et eksempel på en risikomatrise. Illustrasjon.

Beskrive forebyggende tiltak

Det neste punktet er å beskrive forebyggende tiltak for farene dere har funnet. Mange av de forebyggende tiltakene vil være at dere etablerer rutiner som inngår i den daglige driften. De nye rutinene blir da nye grunnforutsetninger i bedriften. Et eksempel kan være at dere vurderer oppvekst av bakterier ved nedkjøling av mat som en fare. Da må bedriften etablere rutiner for å ha kontroll med dette, som rutiner for å sikre rask nedkjøling. Dere kan skaffe dere et nedkjølingsskap, dele opp maten i små porsjoner før nedkjøling og gjennomføre jevnlige temperaturmålinger for å sjekke at nedkjølingen av maten går raskt.

Som et resultat av målingene får dere kjennskap til at dersom de fastsatte rutinene følges, så får maten en rask og effektiv nedkjøling. Nedkjølingsrutinene kan dermed være å regne som en ny grunnforutsetning. Etter hvert vil det da ikke være nødvendig å gjennomføre målinger av hvert enkelt parti med mat som skal nedkjøles, men dere kan gjøre stikkprøver. For noen bedrifter skal enkelte farer forebygges ved hjelp av kontroll med kritiske styringspunkter, og dette kommer vi nærmere tilbake til under omtalen av trinn 3.

Her viser vi et eksempel på hvordan en fareanalyse kan se ut: Lenke til vedlegget "Rutiner for trygg mat – fareanalyse".

Filer

Læringsressurser

HACCP