Hopp til innhold

  1. Home
  2. Restaurant- og matfag Vg1ChevronRight
  3. Hygiene og mattrygghetChevronRight
  4. HACCPChevronRight
  5. AvvikChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Avvik

Avvik er feil og uønskede hendelser som kan oppstå i strid med regelverket for virksomheten. Store og små avvik skjer i alle matbedrifter.

En mus snuser på osten i musefellen. Foto.

Det kan være feil som oppstår i rutiner, utstyr eller produkter, og som kan ha betydning for mattryggheten. For eksempel kan temperaturen ha blitt for høy på kjølerommet eller skadedyr ha kommet seg inn på kjøkkenet. Det er viktig at dere oppdager avvik, utbedrer dem og hindrer at det skjer igjen.

Når feil oppstår

Det er et krav om at alle matbedrifter skal ha en skriftlig rutine for avviksbehandling. Dette er viktig for å bidra til trygg mat, og avvik bør derfor registreres på en god og systematisk måte. Det er vanlig å bruke et eget skjema eller en loggbok.

Når noe går galt, må du ordne opp straks, og du må vurdere tiltak for å hindre at det skjer igjen. På avviksskjemaet eller i loggboka noterer du hva som gikk galt, hvorfor det gikk galt, hva som ble gjort umiddelbart, og hva som eventuelt må gjøres i ettertid. Eksempel på utfylt avviksskjema ser du nederst på siden.

Her viser vi eksempel på hvordan et avviksskjema kan fylles ut:

Et utsnitt av et avviksskjema. Illustrasjon.
Eksempel avviksskjema

Huskelappen

Avvik er feil som oppstår i bedriften i strid med krav i regelverket og egne rutiner.

Læringsressurser

HACCP