Hopp til innhold

 1. Home
 2. Restaurant- og matfag Vg1ChevronRight
 3. Hygiene og mattrygghetChevronRight
 4. Trygg matChevronRight
 5. Internkontroll i bedriftenChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Internkontroll i bedriften

All mat som serveres eller selges i Norge skal være helsemessig trygg. For å sikre at maten er trygg har Mattilsynet utarbeidet et regelverk. Dette regelverket skal gjøre det lettere for bedriften å ha kontroll på at maten de servere er trygg.

Kontrollskjema for temperatur i en ringperm. Foto.

Internkontroll er de rutinene vi lager for å sikre en god styring. Alle som jobber i en bedrift med å produsere eller selge mat er ansvarlig for at regelverket blir overholdt.

Hygieneforskriften

I flere ulike lover og forskrifter er det regler om at produksjon, produkter og tjenester skal oppfylle forskjellige krav. Den forskriften som regulerer kravene til renhold heter «Forskrift om næringsmiddelhygiene», også kalt hygieneforskriften.

Formålet med hygieneforskriften er å sikre næringsmidlenes hygieniske kvalitet, og å forebygge produksjon og omsetning av helseskadelige næringsmidler. Hvordan vi får lokalene rene og i god stand blir opp til deg og bedriften å sette i system. Alle bedrifter skal ha et internkontrollsystem for å sikre at de følger lover og forskrifter. I internkontrollen skal det nedfelles

 • hva som skal gjøres rent
 • hvor ofte det skal rengjøres
 • hvem som skal gjøre arbeidet
 • hvilke rengjøringsmidler som skal brukes
 • hvilke metoder og redskaper som skal brukes
 • om det er nødvendig med verneutstyr, og eventuelt hvilket

IK-matforskriften

«Forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen» blir til daglig kalt IK-matforskriften og er et nyttig redskap i arbeidet med å systematisere og kvalitetssikre matproduksjon. Mattilsynet er en viktig samarbeidspartner for å sikre bedriften helsemessig trygg mat. Mattilsynet har til enhver tid et oppdatert og vedtatt regelverk.

Lenker

Mattilsynet

Lovdata

Huskelappen

Internkontrollsystemet sørger for at vi oppdager feil og mangler på et tidlig tidspunkt.

Læringsressurser

Trygg mat