Hopp til innhold

 1. Home
 2. Restaurant- og matfag Vg1ChevronRight
 3. Hygiene og mattrygghetChevronRight
 4. Bakterier og mikroorganismerChevronRight
 5. Sykdom fra mat og drikkeChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Sykdom fra mat og drikke

Filmen handler om hvorfor vi kan bli syke av mat, hvordan mat kan bli bedervet, og hvordan vi kan unngå dette.

Sykdom fra mat og drikke

Skriv en kort definisjon av disse begrepene:

 • mikroorganismer
 • smittekilde
 • vekstvilkår
 • næring
 • lett bedervelig
 • matforgiftning
 • matinfeksjon
 • kryssforurensing
 • grovkjøkken

Spørsmål

 1. Hva skjer dersom mat står i romtemperatur over lengre tid? Forklar.
 2. Hva menes med ordet smittekilde? Forklar.
 3. Hva menes med vekstvilkårene for bakterier? Forklar.
 4. Hva er forskjellen på matinfeksjon og matforgiftning?
 5. Hva er Mattilsynets oppgave?
 6. Hva er kryssforurensning?
 7. Noen bruker utstyr med fargekoder. Hvorfor?
 8. Hvordan organiseres systemet med rene og urene soner?

Praktisk oppgave

Ta to små fiskestykker og pakk dem i plast. Legg det ene på kjøkkenbenken og det andre på kjøling. Sjekk begge fiskestykkene etter et døgn. Bruk sansene, og beskriv begge fiskestykkene.

Læringsressurser

Bakterier og mikroorganismer