Hopp til innhold

 1. Home
 2. Restaurant- og matfag Vg1ChevronRight
 3. Hygiene og mattrygghetChevronRight
 4. Generell hygieneChevronRight
 5. Hygiene på arbeidsplassenChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Hygiene på arbeidsplassen

Når du jobber i restaurant- og matfagbransjen, må du alltid være ekstra bevisst på hygiene. Det er mange mennesker på arbeidsplassen din, og smitte kan spre seg raskt. Husk at du skal håndtere mat som andre skal spise.

Kokk skyller av brukt kjøkkenutstyr. Foto.

Du vil se at du trenger bred kunnskap om og forståelse for hygiene på flere områder, men du vil også se at grunnprinsippene for hygiene er de samme.

På arbeidsplassen din finnes det regler og rutiner for hvordan man ivaretar god hygiene. Disse er gjerne beskrevet i form av prosedyrer som alle arbeidstakerne må forholde seg til.

Eksempler på områder det finnes regler eller rutiner for, kan være:

Arbeidsantrekk

Hensikten med arbeidstøy eller uniform er å beskytte både oss selv og andre fra smitte. For mange yrkesgrupper i restaurant- og matfagbransjen erstatter arbeidstøyet privattøy. Ved å skifte til rent arbeidsantrekk daglig utsetter vi våre kunder for minst mulig risiko for smitte fra utemiljøet.

Det er ulike regler for hvilket arbeidstøy man skal bruke, avhengig av hvilken arbeidsplass du er på, og hvilke funksjoner du skal ivareta. Det er viktig å følge de reglene som gjelder, ettersom de har en klar hensikt og funksjon. Dette gjelder også dersom det er naturlig for deg å benytte hodeplagg knyttet til din religion.

Sko hører også med til arbeidsantrekket, og skotøy kan ha betydning for spredning av smitte. På enkelte arbeidsplasser er det krav om at det benyttes særskilt fottøy. Arbeidsantrekket er også med på å signalisere til andre hvilken rolle eller posisjon vi har.

Håndtering av avfall

Du må ha kunnskap om hvordan arbeidsplassen håndterer avfall. Et eget lovverk pålegger bedrifter å utarbeide regler for avfallshåndtering (internkontrollforskriften). Som fagarbeider må du følge disse reglene.

Det meste av avfallet som blir produsert på arbeidsplassen, er vanlig husholdningsavfall.

Renhold

Kokk vasker gulvet på kjøkkenet. Foto.
Gulvvask er for mange kokker en del av den daglige rutinen.

Det kan variere hvem som har ansvaret for renholdet på de ulike arbeidsplassene. Godt renhold og gode prosedyrer er nødvendig for å ha en god hygienisk standard. Noen steder er det egne ansatte som har ansvar for renholdet, andre steder er renhold en av arbeidsoppgavene restaurant- og matfagpersonellet utfører.

Støv og smuss kan medføre spredning av mikroorganismer. Et fuktig og varmt klima kan også medføre at sopp og andre mikroorganismer får gode vektsvilkår. Det er derfor viktig at alle kjenner til hvordan godt og effektivt renhold skal foregå. Riktig og systematisk rengjøring er viktig for både trivsel og helse på alle arbeidsplasser.

Til daglig renhold av gulv og andre flater som ikke er i kontakt med organisk materiale, er det tilstrekkelig å bruke såpe og vann eller mikrofiberklut. Utstyr som er forurenset av organisk materiale som matrester og blod desinfiseres. For at desinfeksjonen skal ha effekt, må man først rengjøre utstyret på vanlig vis for å fjerne synlig smuss.

Desinfeksjon

Desinfeksjon dreper eller uskadeliggjør uønskede og særlig sykdomsfremkallende mikroorganismer. Vi bruker metoden for å bryte smitteveier. Desinfeksjon dreper ikke sporer av mikroorganismer, og for å uskadeliggjøre sporer må vi derfor bruke sterilisering.

 • Varmedesinfeksjon er den beste og sikreste metoden. Utstyret vi desinfiserer, må tåle minimum 85 grader.
 • Kjemisk desinfeksjon blir brukt når man ikke kan bruke varme.

Rent og urent utstyr

Utstyr omfatter alle redskaper, hjelpemidler og tekstiler som blir benyttet i arbeidet. Det vil variere fra arbeidsplass til arbeidsplass hvor strenge rutiner man har for å skille mellom rent og urent utstyr og hvordan man skal behandle urent utstyr.

Generelle regler er:

 • Hold rent og urent utstyr atskilt for å hindre at smittestoffer infiserer det rene utstyret.
 • Husk alltid å ha rene hender når du bruker rent utstyr.
 • Følg de renholdsprosedyrene som er hensiktsmessige eller veiledende for det spesielle utstyret. Det gjelder både temperatur, kjemikalier eller andre renholdsmetoder.
 • La ikke urent utstyr ligge tilsmusset over tid. Rengjør skittent utstyr så raskt som mulig.

Mathygiene

I de fleste yrker i restaurant- og matfagbransjen skal du tilberede mat eller drikke til andre. All håndtering og behandling av mat innebærer risiko for at maten blir forurenset, og at sykdomsfremkallende mikroorganismer får utvikle seg.

Håndhygiene

Hendene er den største kilden til overføring av smitte på en arbeidsplass. Som fagarbeider må du tenke på håndhygiene hele tiden.

Håndvask. Foto.
God handvask er det aller viktigaste du kan gjere for å hindre spreiing av smitte.

Læringsressurser

Generell hygiene

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?