Hopp til innhold

 1. Home
 2. Restaurant- og matfag Vg1ChevronRight
 3. RåvarerChevronRight
 4. Krydder og smaksstofferChevronRight
 5. Krydder ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Krydder

Denne oppgaven består av to deler. I første del av oppgaven skal du velge deg ut en kryddersort og lage en presentasjon av det aktuelle krydderet. Presenter krydderet for de andre i klassen.

Tre ulike krydder i hver sin skål. Foto.

I andre del av oppgaven er det krydderkonkurranse. Hvem kjenner igjen flest krydder? Læreren deler elevene inn i grupper.

Oppgave 1

Velg en kryddersort.

Lag en presentasjon av krydderet der du har med

 • hvilken gruppe krydderet tilhører
 • hvordan krydderet ser ut: friskt, helt, tørket
 • hvor krydderet dyrkes og under hvilke dyrkingsforhold
 • historie – kan du finne ut noe om hvilken rolle krydderet har spilt i historien?
 • bruksområde, hva kan det brukes til?
 • oppbevaring, hvordan skal det oppbevares?

Når alle har framført presentasjonen, kan dere lage et samlehefte med alle de ulike kryddersortene hver enkelt elev har skrevet om.

Oppgave 2

Krydderkonkurranse!

Læreren setter opp stasjoner med fem ulike kryddertyper på hver stasjon. Hver kryddertype skal merkes med navn. Klassen deles inn i grupper på 3-4 elever. Dere skal nå bli kjent med krydderet ved å bruke sansene til å se og lukte på krydderet.

Etter fem minutter skifter elevene plass, slik at det rulleres mellom de ulike krydderne. Når alle gruppene har fått sett på alle krydderne, tar lærerne krydderne frem til en egen stasjon, og fjerner navnelappene.

Hver gruppe kommer så frem og skal plassere riktig navn på riktig krydder. Den gruppen som klarer å plassere flest riktige navn på krydderne vinner.

Læringsressurser

Krydder og smaksstoffer