Hopp til innhold

  1. Home
  2. Restaurant- og matfag Vg1ChevronRight
  3. RåvarerChevronRight
  4. Grønnsaker, frukt og bærChevronRight
  5. Hvor mye bør vi spise?ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Hvor mye bør vi spise?

Grønnsaker, frukt, bær og belgfrukter er viktige kilder for kostfiber, vitaminer og mineralstoffer, samtidig som de bidrar med lite energi.

Bolle med frukt og grønnsaker. Foto.

Hvor mye bør vi spise?

Helsedirektoratet anbefaler minst fem porsjoner frukt, bær og grønnsaker daglig, totalt fem om dagen. Anbefalt inntak er omtrent 500 g per dag. Én porsjon tilsvarer omkring 100 g kokte eller rå grønnsaker, en porsjonsbolle med blandet salat, en liten frukt, omkring 1 dl frukt- eller grønnsaksjuice eller 1−1,5 dl bær. For eksempler på fem om dagen, se lenkesamling.

Danske beregninger tyder på at for hver 100 g økning i grønnsak- og fruktinntaket så minsker risikoen for hjerte- og karsykdom med 4−10 prosent, og at 3000 dødsfall ville kunne forebygges årlig dersom alle dansker spiste 500 g frukt og grønnsaker daglig.


Hvorfor bør vi spise frukt og grønnsaker?

Selv om forskningen ikke har avklart hvilke stoffer og hvilke mekanismer som forklarer den gunstige helseeffekten av frukt og grønnsaker, er det gode vitenskapelige holdepunkter for at inntak av frukt og grønnsaker beskytter mot en rekke kroniske sykdommer, slik som kreft, hjerte- og karsykdommer og type 2-diabetes. Vi bør derfor spise mye og variert av ulike typer grønnsaker, belgfrukter, frukt, bær, nøtter og urter.


Mange forskere mener at det er antioksidantene som finnes i frukt og grønnsaker som gir den beskyttende effekten. Det finnes flere hundre forskjellige antioksidanter i grønnsaker og frukt. Kanskje er det samspillet mellom alle de ulike antioksidantene med hver sine ulike kjemiske egenskaper som gjør at kroppens forskjellige celler og organer beskyttes mot skade.

Hvor mye spiser vi?

I Norge øker forbruket av frukt og grønnsaker. Fra 1975 til 2005 økte engrosforbruket av grønnsaker med 70 prosent og forbruket av frukt og bær med 11 prosent. Omregnet til spiselig mengde er det samlede forbruket av grønnsaker, frukt, bær og poteter (uten potetprodukter) cirka 400 g per dag.


Fra 2001 til 2005 har det har vært en betydelig økning i andelen unge som spiser frukt og grønnsaker daglig, viser en helsevaneundersøkelse blant skoleelever. Imidlertid er det fortsatt langt under halvparten som spiser frukt og grønnsaker hver dag. Ungdommer fra familier med lav sosial status spiste sjeldnere frukt og grønnsaker enn de fra familier med høy sosial status.

Blant barn og unge var det gjennomsnittlige forbruket av grønnsaker, frisk frukt og juice rundt 225−250 g per dag. Bare 10−20 prosent spiser mer enn 400 g per dag.

Voksne spiser i gjennomsnitt cirka tre porsjoner grønnsaker, frukt og juice om dagen. Bare cirka 10 prosent spiste fem porsjoner eller mer per dag. Kvinner spiser mer grønnsaker og frukt enn menn. De med lang utdanning har et høyere inntak av frukt og grønnsaker enn de med kortere utdanning.


Vi spiser mindre frukt og grønt enn andre land

I Norge spiser både barn og voksne vesentlig mindre frukt og grønnsaker enn i andre land sør i Europa. For eksempel viste en undersøkelse i ni europeiske land at norske ungdommer spiste vesentlig mindre grønnsaker enn ungdommer i de andre landene, med unntak for Island og Spania. Andelen ungdommer som spiste frukt daglig, var 30 prosent i Norge mot drøyt 50 prosent i Portugal.

I de siste ti årene har det vært gjennomført kampanjer for å øke forbruket av frukt og grønnsaker. De fleste i befolkningen har fortsatt et inntak av frukt og bær og grønnsaker som er vesentlig lavere enn anbefalt, og forbruket kunne med fordel dobles.

Læringsressurser

Grønnsaker, frukt og bær

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter