Hopp til innhold

  1. Home
  2. Restaurant- og matfag Vg1ChevronRight
  3. RåvarerChevronRight
  4. KjøttChevronRight
  5. Kjøtt og tilberedningChevronRight
  6. Merking av kjøttChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Merking av kjøtt

Noen ganger har vi behov for å vite hva det er matvaren vi ønsker å kjøpe, inneholder, hvem som har produsert den, eller hvor den kommer fra, for å nevne noe. Her får du en kort innføring i hva de forskjellige merkene på kjøtt betyr.

Et eksempel på merking av kjøttpøser. Foto.

Holdbarhet

Siste forbruksdag står på produkter som ikke kan selges etter denne dato. Dette er fersk mat som kan bli bedervet etter angitt forbruksdato.

Best før står på produkter som fortsatt kan selges etter beskrevet dato, men i dette tilfellet er det utsalgsstedet som har ansvar for kvaliteten. Den samme regelen gjelder for merkingen nedenfor.

Best før utgangen av kan bare brukes for matvarer som har lenger holdbarhet enn 18 måneder. I enkelte særforskrifter er det krav om at produksjonsdatoen skal oppgis i tillegg til holdbarhetsdato.

Vekt

Vekten er angitt som nettovekt, altså vekt uten emballasje. Ferdigpakninger skal inneholde minst den mengden som angis. Dette gjelder også kjøttvarer og pålegg som veies, pakkes og merkes i butikken og legges ut til selvbetjening.

Vareslag og innhold

Norske slakterier og kjøttprodusenter merker sine produkter med egne etiketter der det fremgår hva produktene inneholder av råvarer og eventuelle tilsetningsstoffer. For dypfryste matvarer bør tinetid og opplysninger om anvendelse og tilberedning angis.

Offentlig merking / EFTA-merke

Dette ovale stempelmerket (på slakt, kjøttstykke eller pakke) forteller at varen er produsert og godkjent i tråd med norske hygieneforskrifter, hos en bedrift som er autorisert og under offentlig tilsyn. I tillegg viser det bedriftens autorisasjonsnummer og i hvilket land denne ligger. Stempelet sier ingenting om hvor kjøttet stammer fra, bare hvor det er videreforedlet. Alt kjøtt som omsettes som slakt, innpakket i engros- eller forbrukerpakninger skal ha et slikt offentlig stempel.

LOT-merking

LOT-merking er en kode, et nummer eller et symbol eller liknende som gjør det mulig å spore varen tilbake til et bestemt produksjons- eller vareparti. Koden kan brukes i forbindelse med feil eller reklamasjoner og på den måten bidra til at kilden til problemet raskt blir funnet.

EAN-strekkode

Denne koden gir ikke deg som forbruker direkte informasjon, men med butikkenes avanserte datasystemer gir den informasjon om produsent, vareparti med mer, som gjør det mulig å spore varen tilbake gjennom hele verdikjeden.

Godt Norsk

Dette merket er en garanti for at produktene er produsert av norske råvarer, og at bedriftene oppfyller de krav som stilles for å kunne bruke merket.

Økologisk

Kjøtt som er økologisk produsert, er merket med Debios spesielle Ø-merke. Ø-merket er en garanti for at dyr som benyttes i produksjonen ikke har fått annet enn naturlig fôr, og at det ikke brukes kjemiske sprøytemidler eller kunstgjødsel på gården.

Garantert mørt

Dette er produsentens egen garanti for at kjøttet er mørt. Det finnes andre tilsvarende garantier som knekkgaranti, smaksgaranti osv., og disse er garantier for noe produsentene selv ønsker å stå for.

Importert kjøtt

Norge er nærmest selvforsynte med kjøtt, og derfor er det lite behov for importert kjøtt (3 %). Selv om det ikke er pålagt å merke/opplyse om at det er importert kjøtt som selges, velger noen å gjøre dette.

Læringsressurser

Kjøtt og tilberedning