Hopp til innhold

  1. Home
  2. Restaurant- og matfag Vg1ChevronRight
  3. Yrker i bransjenChevronRight
  4. Innføring i de ulike bransjer og yrker ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Innføring i de ulike bransjer og yrker

Innenfor restaurant- og matfagene kan du utdanne deg til mange spennende og kreative yrker. Bransjen vokser i stor skala, både nasjonalt og internasjonalt, og det er et stort behov for arbeidskraft.

Servitør- og kokkeelever. Foto.

Kanskje er du en av dem som allerede har bestemt deg for hva du vil bli, og derfor vil jobbe målrettet med det faglige innholdet som er mest relevant for nettopp det yrket. Kanskje er du en av de mange som ikke helt vet hvilket yrke du kan tenke deg.

Utdanningsprogrammet fører fram til 12 yrker innen blant annet hotell- og restaurantnæringen og næringsmiddelindustrien, men også til arbeid i bedrifter som produserer kjøtt-, fiske-, drikke-, bake- og matvarer. Etter vg2 kan du begynne som lærling på en arbeidsplass, og etter endt lærlingetid kan du ta fagbrev eller svennebrev. Her får du en kort innføring i de ulike yrkene:


Servitør

Servitørfaget er et internasjonalt fag, som er under stadig utvikling gjennom etablering av nye serveringssteder med flerkulturelle trekk og trender.

Middag med skrei, lever, rogn og smørsaus. Foto.
En kokk må kunne tilberede både nye og tradisjonelle retter og menyer.

Kokk

Kokkfaget er et internasjonalt fag i stadig forandring, som krever forståelse og entusiasme for nye råvarer og impulser.

Ernæringskokken

Ernæringskokkfaget bygger på husholdningsskolenes kultur og tradisjoner.

Salg av varer over disk i et bakeri. Foto.
Kundebehandling er viktig i mange av yrkene i restaurant- og matfag.

Baker

Bakerfaget er et av verdens eldste håndverk, og i stadig utvikling.

Konditor

En god konditor får utløp for sine kunstneriske evner ved å forme og skape fantastiske godsaker, med fullt fokus på nydelige smaker og uovertruffen estetikk.

Butikkslakter

Butikkslakteren har ansvar for kjøttproduktene i ferskvareavdelinger og kjøttforretninger. Kunnskap om kundebehandling og salg er derfor like viktig som kunnskap om kjøttproduktene.

Kjøttskjærer

Som kjøttskjærer vil du raskt, sikkert og nøyaktig kunne forvandle et digert kjøttstykke til ferdige stykningsdeler, biffer, fileter og beinfritt produksjonskjøtt.

Slakter

Slakteryrket er et av verdens eldste yrker, og danner grunnlaget for all videre kjøttproduksjon.

Pølsemaker

Pølsemakerfaget har utviklet seg fra å være et utpreget håndverksfag til også å omfatte bruk av avansert teknologi for å sikre både smak og kvalitet.

Fagarbeider i sjømatindustrien

Marin matvareproduksjon var tidligere et utpreget sesongarbeid. Den senere tids moderniseringer og planmessige beskatninger har imidlertid ført til at man nå kan jobbe i stabile, helårige jobber som fagarbeidere i sjømatindustrien.

En fiskeslakter står ved samlebåndet. Foto.
Fisk er en viktig næring for Norge. For å jobbe som sjømathandler eller i sjømatindustrien, går du videre på Vg2 matfag.

Sjømathandler

En sjømathandler må kunne presentere og selge produktene på en måte som sikrer god kvalitet, trygg mat, god utnyttelse av råvarene, god økonomi, og tillit hos kundene.

Industriell matproduksjon

Næringsmiddelindustrien er med sine 50 000 ansatte landets nest største industri.

Læringsressurser

Yrker i bransjen

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter