Hopp til innhold

  1. Home
  2. Restaurant- og matfag Vg1ChevronRight
  3. YrkesetikkChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Yrkesetikk

Vi gjør en rekke valg hver dag. Enkelte av valgene har betydning for flere enn oss selv. Som fagarbeider i restaurant- og matfagbransjen kan du oppleve at valgene gir både ønskede og uønskede konsekvenser for kundene.

Kelner serverer drikke til gjester. Foto.

Det er ikke alltid lett å vite hva som er rett, og hva som er galt. Det er mange hensyn å ta.

Hvorfor må du kunne noe om etikk?

Du som skal bli fagarbeider i restaurant- og matfagbransjen, trenger kompetanse i å omgås andre. Du kommer i kontakt med mennesker som har en annen kulturbakgrunn, religion eller livsførsel enn deg.

Du skal jobbe for og med mennesker, både kunder og kollegaer. Det du sier og gjør, påvirker ditt samspill med andre. Derfor må du ha kjennskap til hovedtrekkene i etikken, og du må trene deg i å bli bevisst på hvilke signaler du gir. Andre mennesker forventer at du behandler dem med respekt, ikke minst når du er i en yrkesrolle. Måten du opptrer på, kan påvirke andres oppfatning av seg selv.

Yrkesetikk

Med yrkesetikk mener vi de reglene som gjelder for hvordan du bør utføre arbeidet ditt. Disse reglene kan være både uskrevne og skrevne.

Det finnes ikke ferdige svar på alle mellommenneskelige spørsmål. I en del situasjoner må man selv avgjøre hva som er riktig og galt. Kunnskap om etikk skal gjøre deg i stand til å reflektere og vurdere for å finne fram til gode svar på de spørsmålene som måtte dukke opp. Gjennom refleksjoner om etikk vil du bli forberedt på situasjoner som kan oppstå.

Når du skal være en profesjonell yrkesutøver, er det viktig å kunne vurdere hva som er riktig og galt i ulike situasjoner. Dette gjelder uansett hvilket yrke du har. Når du jobber i restaurant- og matfagbransjen, vil yrkesetikk si å gjøre det som er riktig i forhold til både kunder, kollegaer og arbeidsgiver. Noen ganger kan dette være vanskelig. Som yrkesutøver kan du komme til å oppleve at det som er riktig for én, blir feil for en annen.

Yrkesetiske retningslinjer

Mange yrkesgrupper har laget egne yrkesetiske retningslinjer for faget sitt. Mange av disse kan du finne på Internett, eller du kan ta kontakt med en fagorganisasjon og spørre etter dem der. Yrkesetiske retningslinjer angir normer for hvordan du som fagarbeider skal utføre arbeidet.

Utfordringer til deg

  1. Hva er yrkesetiske retningslinjer?
  2. Søk på Internett for å finne flere eksempler på yrkesetiske retningslinjer. Finner du yrkesetiske retningslinjer for et yrke du kunne tenke deg å utdanne deg til? Du kan også henvende deg til organisasjoner eller institusjoner.
  3. Hva synes dere kunne være passende yrkesetiske retningslinjer for lærere i videregående opplæring? Diskuter.
  4. Hvilke etiske retningslinjer mener dere kunne være felles for yrkene i utdanningsprogram for Restaurant- og matfag? Diskuter i klassen.
  5. Et fag bygger på et verdigrunnlag. Hent eksempler fra de ulike yrkene i utdanningsprogrammet, og diskuter hvordan verdigrunnlaget kommer til uttrykk.

Læringsressurser