Hopp til innhold

 1. Home
 2. Restaurant- og matfag Vg1ChevronRight
 3. EtikkChevronRight
 4. Hva er etikk?ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Hva er etikk?

Vi gjør en rekke valg hver dag. Enkelte av valgene har betydning for flere enn oss selv. Som fagarbeider i restaurant- og matfagbransjen vil du oppleve at valgene får både ønskede og uønskede konsekvenser for brukerne.

En jente med ryggen mpt kamera står mellom to veier som fører hver sin vei. Foto.

Det er ikke alltid lett å vite hva som er rett, og hva som er galt. Det er mange hensyn å ta.

Etikk handler om hvordan vi mennesker forholder oss til hverandre. Oppfatningen av hva som er rett og galt, kan være forskjellig fra person til person. Det varierer innen samme kultur og mellom ulike kulturer. Det kommer an på hvilke normer, verdier, holdninger og livssyn man har.

 • Om du bryter de etiske reglene i hverdagen, blir du kanskje straffet med stygge blikk og sosial utestenging.
 • Om du bryter yrkesetiske regler, kan du bli påtalt av dine overordnede.
 • Om du bryter loven, kan du bli straffet med bøter og fengsel.

Etikk og moral

Etikk er læren, eller teorien, om hva som er riktig og galt. Iblant er det vanskelig å vite hva som er rett å gjøre. Hvis du må velge én løsning ut fra flere mulige, kan etikken være til hjelp. Den kan gi begrunnelse for hvorfor du bør gjøre det ene eller det andre.

Moral handler om hvordan du oppfører deg, altså hva du faktisk gjør. Å handle moralsk betyr å oppføre seg etter de normer og regler som gjelder i den gruppen man tilhører. Gruppen kan være familien, vennegjengen eller kollegaene. Umoralsk oppførsel fører gjerne til negative reaksjoner hos andre.

Valgsituasjoner oppstår både privat, på skolen og på jobben. Vi skiller derfor mellom hverdagsetikk og yrkesetikk. Hverdagsetikk handler om de valgene du gjør som privatperson, for eksempel hvordan du forholder deg til foreldrene dine. Lyver du, eller er du til å stole på?

Yrkesetikk handler om de valgene du gjør som yrkesutøver og fagperson. Disse valgene angår kunder og kollegaer. Viser du respekt? Tar du ansvar, eller prøver du å lure deg unna? Yrkesetikken er mer omfattende enn hverdagsetikken fordi flere mennesker er innblandet, og da må det være flere regler.

Juss er et eget fagområde som skiller rett og galt. Juss handler om lover som Stortinget vedtar. Matloven er et eksempel. Fagutøvere innen restaurant- og matfagbransjen plikter å følge denne loven. Når det finnes en lov, skal man alltid følge den.

Utfordringer til deg

 1. Hvilke etiske regler gjelder i klassen? Lag en liste med fem regler.
 2. Diskuter handlinger dere utfører hver dag. Dette kan være ting dere gjør mot hverandre, eller ting dere sier til hverandre. Synes dere disse handlingene er moralske eller umoralske?
 3. Finn eksempler på
  • at det kan være moralsk riktig å bryte loven
  • allmennmoral
  • personlig moral

Læringsressurser

Etikk