Hopp til innhold

  1. Home
  2. Restaurant- og matfag Vg1ChevronRight
  3. Avfall og miljøChevronRight
  4. Oppgave i avfallshåndtering ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Oppgave i avfallshåndtering

I restaurant- og matbransjen kastes det enorme mengder med avfall. I denne oppgaven skal du se på hvor mye som kastes i løpet av to uker, både på kjøkkenet og i skolens kantine. Oppgave 1:

Kompost i kompostbinge. Foto.


Hvor mye mat kastes det i løpet av to uker i undervisningen?
Vei matavfallet, og noter resultatet i et skjema når undervisningen er ferdig. Sett opp forslag til tiltak som gir mindre matavfall.

Oppgave 2:
Hvor mye mat kastes det i kantinen i løpet av en uke?
Vei matavfallet, og noter resultatet i et skjema etter at kantinen er stengt. Sett opp forslag til tiltak som gjør brukerne mer bevisste før de kaster mat.

Oppgave 3:
Gå til Sortere avfall, og se hva som skjer med avfallet der du bor. Sjekk hva som skjer med matavfallet, på Loop.

Gruppearbeid:
Velg en bransje, og sett opp forslag til hvordan denne bransjen kan bidra til å redusere avfallsmengden og ta vare på miljøet. Velg ett av forslagene, og lag en konkret plan for hvordan dette kan utføres i praksis.

Presenter forslaget for resten av klassen.

Læringsressurser

Avfall og miljø