Hopp til innhold

 1. Home
 2. Restaurant- og matfag Vg1ChevronRight
 3. Avfall og miljøChevronRight
 4. Kildesortering og gjenvinning ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Kildesortering og gjenvinning

Å kildesortere betyr å sortere avfallet og samle de forskjellige avfallstypene hver for seg, for eksempel plast, glass, metall og drikkekartonger. Dette gjør at vi kan samle inn og sende disse avfallstypene tilbake til fabrikken og bruke dem som råvarer til å produsere nye varer.

En søppelkasse oppå et berg med drikkeflasker. Foto.

På denne måten sørger vi for å holde avfallet eller «ressursene» i et kretsløp og reduserer behovet for å stadig hente ut nye naturressurser.

Når disse råvarene ikke kan gjenvinnes og bli til nye materialer lenger, bør de sendes til forbrenningsanlegg som produserer varmtvann og strøm til oppvarming av boliger og bedriftslokaler. Ved mange avfallsdeponier samler de opp gass, og noen steder utnyttes denne til energiformål.

Det er påbudt å sortere matavfall og annet organisk avfall i bransjene. Her må matavfall oppbevares i egne rom med nedkjøling. Matavfallsdunken må kunne rengjøres i samme rom.

Vanlig avfall i restaurant- og matbransjene

 • organisk avfall
 • matavfall
 • emballasje
 • papir
 • plast
 • glass/porselen
 • metall

Her varierer det fra bedrift til bedrift avhengig av hva som produseres, og hvordan det produseres.

Emballasje som bransjene har forpliktet seg til å sortere

 • drikkekartong
 • brunt papir
 • emballasjekartonger
 • plastemballasje
 • metallemballasje
 • glass og porselen
Gjennvinningssymboler. Illustrasjon.

Visste du dette?

 • Det lages nytt papir av innsamlede aviser, ukeblader, reklame og skrivepapir.
 • Innsamlede returkartonger av drikkevarer og lignende blir sendt til fabrikker som produserer papirprodukter som permer, skilleark, konvolutter og annet papir.
 • Av emballasjekartong blir det laget ny emballasje, papp og andre papirprodukter.
 • Cirka 80 prosent av plasten som blir brukt, blir samlet inn og gjenvunnet. Av dette blir vel 20 prosent til nye plastprodukter. Resten erstatter kull som brensel i industrien.

Læringsressurser

Avfall og miljø