Hopp til innhold

  1. Home
  2. Restaurant- og matfag Vg1ChevronRight
  3. Avfall og miljøChevronRight
  4. Avfall og miljøvern ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Avfall og miljøvern

Vi har alle et ansvar for å ta vare på naturen, som privatperson og som bedriftseier. I dag legges det stor vekt på at vi skal ha en bærekraftig forvaltning av ressursene.

Forskjellige søppeldunker. Foto.

I restaurant- og matbransjene må vi satse på å produsere mindre avfall. Det er også viktig å sortere det avfallet vi produserer. Målet må være at avfall som går til gjenbruk eller gjenvinning, kan bli en ressurs istedenfor et problem.

Avfall og avfallsbehandling er en kilde til miljøproblemer.
Dette kan inndeles i klimautslipp, forurensning av jord og forurensning av vann.

Hva kan vi gjøre med avfallet vårt?

Hver enkelt av oss kan bidra med å forhindre at det oppstår for mye søppel, samt sørge for en miljøvennlig behandling av det vi kaster.
Avfallsmengden i Norge har fordoblet seg siden tidlig på 1970-tallet, noe som henger sammen med et stadig større forbruk. Hvis vi fortsetter i samme tempo som i dag, kommer vi til å doble avfallsmengden innen 2030.

For å skaffe materialer til å kunne produsere alle produktene som ender som avfall, bruker vi stadig mer naturressurser. Forbruket av drivstoff og energi øker også i forbindelse med transport og produksjon av disse varene. Dessuten fører dette til stadig mer utslipp av farlige stoffer og drivhusgasser.

Hva kan vi gjøre med det?

Det aller viktigste vi kan gjøre for å spare miljøet, er å hindre at det oppstår avfall. Det er en selvfølge at du kildesorterer avfallet. Ikke kjøp mer mat enn det du klarer å spise opp i løpet av uken. Lag nye retter av rester. La være å kjøpe ting som fort blir ødelagt. Og ikke minst sykle, gå eller kjør kollektivt til skole og jobb.

Læringsressurser

Avfall og miljø