Hopp til innhold

  1. Home
  2. Restaurant- og matfag Vg1ChevronRight
  3. Tilberedning og produksjonChevronRight
  4. Emballering og merking av matChevronRight
  5. Emballasje og emballeringChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Emballasje og emballering

Emballasje/emballering Næringsmiddelindustrien bruker emballasjematerialer til varene sine. Så å si alle varene vi kjøper i butikken, er innpakket i en eller annen form for emballasje. Hovedhensikten med emballasje er å beskytte næringsmiddelet mot eksterne kjemiske eller mikrobiologiske forurensninger, oksygen, vanndamp, lys og ofte temperatur. Dette gjør at emballasje spiller en viktig rolle i næringsmiddelets holdbarhet. Emballasjen inneholder informasjon om og reklame for produktet. I dag er det vanlig at næringsmidler har emballasje. Det er umulig å distribuere mange næringsmidler uten emballasje. Emballasje er ofte en del av selve produktet. Emballasje må tilpasses de ulike næringsmidlenes krav, som oksygen, lys og temperaturvariasjoner. Det stilles krav til emballasjen både fra myndighet, produsent, distributør, forhandler og forbruker. Materialene det lages emballasje av, har forskjellige egenskaper. Glass: Glass er gjennomskinnelig slik at forbrukeren kan se produktet. Det er et tett og sterkt materiale som ikke påvirkes av innholdet. Ulempen er at det er tungt og knuselig. Produkter som kan ta skade av lys, kan ikke emballeres i glass. Metall: Til hermetikkbokser brukes det mest blikk og aluminium. Aluminium brukes også til ulike tynnveggede former og til aluminiumsfolie. Plast, papir og papp blir tettere med et lag aluminiumsfolie. Dette gjør at smak og aroma ikke slipper ut gjennom metallet. Videre sørger det for at lys blir reflektert fra den blanke overflaten, og at oksygen ikke slippes inn. Juskartongene er et eksempel på dette. Her kles innsiden av kartongen med aluminiumsfolie slik at den blir luft- og lystett. Papir: Papir er et billig, lett og bøyelig materiale. Kartong er litt tykkere og mindre bøyelig. Papp er enda tykkere og enda mindre bøyelig. Felles for disse er at de er avhengige av tørre omgivelser for å holde seg sterke. Plast: Plast lar seg lett forme til ulike former for emballasje. Plast finnes i ulike kvaliteter. Ofte er ikke bare ett materiale nok for å få rett tetthet og styrke. Da settes ulike typer plast sammen til et materiale som har de riktige egenskapene. Har du tenkt over at: edderkoppen som spinner et nett rundt den døde fluen for å bevare føden til senere bruk, emballerer den? Emballasje og mat Mange forbrukere er usikre på hva som er riktig bruk av emballasje til næringsmidler – særlig plastmaterialer. Det er sjelden at en og samme type matemballasje egner seg til alle typer mat og til bruk ved alle temperaturer – det er derfor svært viktig at forbrukerne sjekker merkingen. Merkingen skal opplyse brukeren om hvorvidt emballasjen er ment for kontakt med næringsmidler. Glass- og gaffelsymbolet er ett av flere merkealternativer og blir stadig mer utbredt på skåler, bokser og esker av plast. Symbolet illustrerer at varen er egnet til kontakt med mat og drikke. Varen kan alternativt gis en karakteriserende varebetegnelse, for eksempel brødpose eller matboks. Beskrivelsen ´for næringsmidler´ eller ´for mat´ oppfyller også forskriftens merkekrav på dette punktet. Folier: Aluminiumsfolier og plastfolier er mye brukt i privathusholdninger. Vær nøye med å lese bruksanvisningen for disse produktene ettersom de kan inneholde viktige bruksbegrensninger. Aluminiumsfolie er oftest ikke egnet til kontakt med sure og salte næringsmidler, plastfolier kan ha begrensninger for kontakt med fete næringsmidler eller være uegnet til oppvarming i mikrobølgeovn. Bokser og esker Mange bruker tomme isbokser eller bærkurver til å oppbevare matrester. Denne typen emballasje er i utgangspunktet ment for engangsbruk. Vi bør ikke gjenbruke produktene til kontakt med andre næringsmidler enn det som emballasjen opprinnelig var fylt med. Kjøp heller plastbokser for næringsmidler i dagligvareforretningen. Tørkeruller Ikke alle tørkeruller er egnet til mat. Tørkepapir som er produsert av resirkulert papir, bør ikke brukes i kontakt med mat eller som ´reservefilter´ til kaffetrakteren. Resirkulert papir kan inneholde helseskadelige stoffer som tungmetaller og trykkfargerester og er derfor kun egnet til å tørke hender og kjøkkenbenker. Tørkepapir som benyttes til å tørke av maten, bør være produsert for slik bruk. Det vil si at papiret bør være merket med glass- og gaffelsymbolet eller med en tekst som sier at produktet er egnet for direkte kontakt med kjøtt, fisk eller andre næringsmidler. Oppvarming i mikrobølgeovn Bruk av plastmaterialer i mikrobølgeovn krever at plasten tåler varme. Det kan være lurt å se om bruk i mikrobølgeovn står omtalt i bruksanvisningen. Næringsmidler må ikke varmes i originalemballasjen dersom det ikke er spesifikt angitt på pakken. Pantbare gjenbruksflasker Gjenbruksflasker skal ikke fylles med andre næringsmidler enn det som ble tappet på dem fra mineralvannprodusentens side. Gjør det til en regel å legge flaskene rett i pantekassen! Forbrukerkjemikalier, som malingtynner, skirens eller motorolje, som helles på flaskene, vil kunne utgjøre en helsefare for den neste forbrukeren som benytter flasken. Heller ikke andre næringsmidler med sterk lukt eller smak må helles på flaskene ettersom stoffene kan sette seg fast i materialet. Selv om returflasker skal være grundig kontrollert, både med tanke på helsefarlige stoffer og sensoriske avvik før gjenfylling, må flaskene ikke pantes hvis man er i tvil om hvilke væsker som er oppbevart på dem.

Læringsressurser

Emballering og merking av mat