Hopp til innhold

  1. Home
  2. Restaurant- og matfag Vg1ChevronRight
  3. Tilberedning og produksjonChevronRight
  4. Bærekraftig produksjonChevronRight
  5. Økologiske råvarer og produksjonChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Økologiske råvarer og produksjon

Regjeringen har satt seg som mål at innen 2020 skal 15 % av all produksjon være økologisk. Eksempel på delmål som angår restaurant- og matfagene, er å øke satsingen på produktutvikling i økologisk produksjon og samordne dette med småskalaproduksjon, samt øke volumproduksjon opp mot storhusholdning.

Inger Skjervold Rosenfeld og "Den blinde ku". Foto.

De store leverandørene, blant annet Gartnerhallen og Bama, jobber aktivt og har satt seg sine egne mål for å øke produksjonen og omsetningen av økologiske varer.

I handelen finnes det nå en rekke matvarer som er økologisk produsert. Ø-merket er kjennetegnet på at de er økologiske. I tillegg har de store matvarekjedene egne merkebetegnelser på sine økologiske produkter:

  • Go Eco – Meny-, Ultra- og Kiwi-butikker
  • Änglamark – Coops butikker

Korn og kornprodukter

Økologisk korn blir dyrket på en åker som er fri for kunstgjødsel og kjemiske sprøytemidler. For å bekjempe ugress, sopp og skadedyr og som jordforbedring bruker bonden vekstskifte, som betyr å veksle mellom hvilke sorter som dyrkes på samme åker over tid. I tillegg bruker bonden naturlig gjødsel som rett og slett er avføring fra dyr. Vi har mange økologiske kornsorter i handelen i dag.

Egg/fjørfe

Økologiske egg kommer fra høner som har spesielt tilrettelagte hønsehus, stell og fôr (som selvsagt skal være økologisk). Høna/kyllingen har krav på å gå fritt ut og inn, og ute skal det være tilrettelagt et miljø som høna kan trives i. Inne skal det være lyst på dagtid, og god plass så hun kan bevege vingene og gjerne ta et sandbad for å renske dem om hun ønsker det. Høna skal ha et mest mulig naturlig miljø rundt seg, og det innbefatter at hun skal få sove på en vagle, at hun har et rede for å legge egg i, og at det er mørkt om natten.

Dyr

Dyr som ales opp på en økologisk gård og blir solgt som økologisk kjøtt, skal leve slik det er mest naturlig for dyret. Fôret skal selvfølgelig være økologisk, det skal være god plass inne og mulighet for å gå ut og inn. Det er krav om at dyrene skal kunne være en god del ute også utenom beitesesongen. Levemåten til økologiske dyr vil gjøre dem mer motstandsdyktige mot sykdom. Ved eventuell sykdom og medisinsk behandling med kjemisk medisin er det krav om dobbelt så lang karantenetid som til vanlig, når man leverer melk og kjøtt.

Frukt og grønnsaker

Økologisk frukt og grønnsaker skal være dyrket uten kunstgjødsel og sprøytemidler. Enkelte ganger blir frukt og grønt vokset for at de skal holde seg lenger. Det er ikke tillatt å gjøre dette med økologisk dyrket frukt og grønnsaker. Ettersom økologisk frukt ikke er sprøytet, kan vi bruke skallet i matlaging og baking. Ernæringsmessig viser undersøkelser at økologisk frukt og grønnsaker inneholder flere næringsstoffer og antioksidanter enn de som er konvensjonelt dyrket. Økologiske produkter inneholder også mindre vann, og da øker naturlig nok også næringsinnholdet per kilo.

Naturlig økologiske råvarer

En del av de varene som vi omgir oss med er naturlig økologiske, uten at vi tenker så mye over det. Ville dyr og fugler og fisk spiser av det naturen gir og er økologiske. Ellers kan vi om høsten finne en del viltvoksende sopp, urter og bær som vi kan høste selv eller kjøpe av leverandør eller i butikk.

Læringsressurser

Bærekraftig produksjon