Hopp til innhold

  1. Home
  2. Restaurant- og matfag Vg1ChevronRight
  3. Tilberedning og produksjonChevronRight
  4. Bærekraftig produksjonChevronRight
  5. Økologisk matChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Økologisk mat

Økologisk mat produseres på naturens premisser, og på en måte som i størst mulig grad tar hensyn til dyrenes naturlige atferd og behov. I Norge er det organisasjonen Debio som kontrollerer at alle produkter som er Ø-merket, er produsert i samsvar med regelverket for økologisk produksjon.

Hva er økologisk mat?

Økologisk mat kommer fra moderne produksjonsbedrifter, både landbruk og fiskeri, som produserer ut fra et helhetsperspektiv om å trygge jordas sunnhet ved å fremme balanse, mangfold og artsrikdom i naturen.

Dyr i økologisk produksjon får utfolde seg i samsvar med sin natur og egenart. De får mulighet til å oppholde seg utendørs, og de får fôr som er økologisk. (bilder/animasjon av ulike dyr som er ute)

I økologisk planteproduksjon tilføres næringsstoffene gjennom organisk gjødsel enten i form av husdyrgjødsel eller gjennom grønngjødsel og kompost. Kløver er en viktig del av planteproduksjonen i økologisk landbruk.

Økologisk mat produseres kun med naturlige tilsetningsstoffer, og der flere ingredienser inngår i et produkt, skal alle være økolologiske. Holder du deg til økologisk mat, vet du hva du spiser.

Økologisk produksjon?

Økologisk produksjon bygger på et idégrunnlag, en helhetlig forståelse av forholdet mellom menneske og natur, og av samspillet i naturen. Målet er en bærekraftig forvaltning av ressurser. Vi er avhengig av et samspill mellom mennesker, dyr, jord og planter som sammen utgjør ledd i en kjede.

Dersom ett ledd forvaltes uten at det tas hensyn til helheten, vil dette på sikt få negative følger for alle ledd, også for mennesket. Fôr, kompost og gjødsel skal være framstilt på en måte som understøtter naturens egne prosesser, og skal brukes mest mulig lokalt.

Viktige målsettinger for økologisk produksjon:

  • produsere matvarer med høy kvalitet, i tilstrekkelige mengder og rettferdig fordelt
  • forvalte naturressursene slik at skadelige virkninger på miljøet unngås
  • sikre genetisk mangfold, artsrikdom og resirkulering av næringsstoffer
  • skape et miljø som tar hensyn til husdyrenes naturlige atferd og behov

Produksjon og foredling

Økologisk mat skal produseres med minimal bruk av tilsetningsstoffer. Det er ikke tillatt å bruke genmodifiserte organismer eller produkter, kunstgjødsel eller kjemiske/syntetiske plantevernmidler. Det er heller ikke tillatt å tilsette kunstige fargestoffer.

Miljø og samfunn

Ved produksjon av økologisk mat søker man å unngå skader på og forringelse av naturmiljøet og det biologiske mangfoldet.

Dyrevelferd

Kunnskap og respekt for dyrenes egenart er et svært viktig grunnlag for økologisk husdyrhold. Dyrene skal kunne utfolde seg i samsvar med sin natur og egenart. Økologisk husdyrhold er derfor basert på regler som skal sikre at alle dyr har mulighet til bevegelse - også utenom beitesesong. For deres opphold innendørs stilles minstekrav til plass og dagslys. Høner og annet fjørfe får følge sin naturlige døgnrytme og et naturlig veksttempo, og skal ha tilgang til uteareal året rundt. Dyrene får økologisk fôr.

Krav til godkjenning av økologisk mat

Ø-merket er et godkjenningsmerke. Mattilsynet har tilsynsansvar for økologisk produksjon, foredling og salg av økologisk mat. Mattilsynet har imidlertid inngått avtale med Debio om gjennomføring av selve den praktiske kontrollen ute på gårdsbruk og i bedrifter. Debio rapporterer til Mattilsynet om resultatene av kontrollen.

En Ø-merket vare betyr at denne er produsert i samsvar med et nasjonalt regelverk forankret i EUs forordninger for økologisk produksjon. Debio eier og forvalter Ø-merket og gir tillatelse og retningslinjer for merking.

Alle gårdsbruk, anlegg, bedrifter og øvrige virksomheter, som har vært involvert i produksjonsprosessen og som omsetter varene, har blitt kontrollert og godkjent av Debio. Dette skjer ved årlige fysiske inspeksjoner og uanmeldte besøk.

Debio kontrollerer at utenlandske varer som selges som økologiske, er produsert og behandlet etter tilsvarende krav som gjelder for norsk økologisk produksjon, foredling og omsetning.

Økologisk matvareutvalg

Økologisk mat som selges i butikken, skal være merket med en Ø. I norske butikker finnes økologiske varer av mange forskjellige slag. Grønnsaker som poteter, tomater, gulrøtter, selleri, rødbeter, løk, hvitløk og purre; enkelte kjøttvarer som spekepølse; egg; meieriprodukter som melk, fløte og ost; ulike sorter mel og melprodukter som brød og frokostblandinger; andre tørrvarer som spaghetti og makaroni; kolonialvarer som kaffe og te ... utvalget vokser hele tiden.

Ville bær og skogssopp, viltvoksende urter, villfisk og ville dyr og fugler har også levd et økologisk liv før de havner i kjøkkenet ditt – enten fordi du selv har vært ute på plukking eller fangst, eller fordi du har kjøpt slike varer i butikken.

Fair Trade – miljøvennlig og rettferdig!

Læringsressurser

Bærekraftig produksjon