Hopp til innhold

  1. Home
  2. Transport og logistikkChevronRight
  3. Grønn logistikkChevronRight
  4. Bygg- og anleggsavfall og trevirkeChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Bygg- og anleggsavfall og trevirke

Her lærer du litt om bygg- og anleggsavfall og om trevirke.

FooterHeaderIconFooter iconLK06
En rekke med blå konteinere står foran et murbygg under oppføring.foto.
Avfallskonteinere på byggeplass

Bygg- og anleggsavfall (BA-avfall)

Bygg- og anleggsavfall består av

  • bygnings- og rivingsavfall
  • anleggsavfall

Bygnings- og rivingsavfall omfatter i hovedsak metall, trevirke, glass og betongavfall. Slikt avfall kan inneholde store mengder miljøfarlige stoffer. Byggherrene må utarbeide særskilte avfallsplaner i samsvar med gjeldende regelverk.

Anleggsavfallet består i stor grad av løsmasser og sprengstein. Mye slikt avfall blir brukt som masse til nye veianlegg og som fyllmasse.

Trevirke

Utenom reglene om behandling av trevirke som er bygg- og anleggsavfall, finnes det ingen lover eller forskrifter som sikrer økt gjenvinning av trevirke. Det eksisterer heller ingen avtaler mellom myndighetene og bransjene om gjenvinning av trevirke. Avfallstrevirke blir i all hovedsak omdannet til flis og flisbriketter og brukt til brensel.

Sist oppdatert 03.01.2019
Tekst: Gunnar Ottesen (CC BY-SA)

Læringsressurser

Grønn logistikk