Hopp til innhold

  1. Home
  2. Transport og logistikkChevronRight
  3. HMS-arbeid og internkontrollChevronRight
  4. Hvordan er HMS-forholdene der du er?ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Hvordan er HMS-forholdene der du er?

Systematisk HMS-arbeid innebærer at arbeidsgiveren skal fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet, kartlegge farer og problemer og sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær. Hvordan står det til på din skole?

HMS. Foto.

Oppgave 1 HMS-arbeid

Ta utgangspunkt i skolen din eller en annen arbeidsplass du kjenner til.

Gi eksempler på og drøft hva som blir gjort for at «det utføres systematisk helse-, miljø- og sikkerhets-arbeid på alle plan i virksomheten».Kom med ideer til forbedringer av HMS-arbeidet.

Oppgave 2 Internkontroll

Ta for dere belysningen i klasserommet:

Er den god nok? Er den forskriftsmessig? Følg fasene i forbedringsarbeidet og fordel arbeidet mellom dere.

Læringsressurser

HMS-arbeid og internkontroll