1. Home
  2. Transport og logistikkChevronRight
  3. Sertifisert sikkerhetsopplæringChevronRight
  4. LøfteutstyrChevronRight
  5. Løfteutstyr og løfteredskaperChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Løfteutstyr og løfteredskaper

Hvert år skjer det stygge uhell under arbeid med kraner og last som henger høyt. De fleste uhellene skjer som følge av feil bruk. Derfor er det viktig at du kjenner til hva som kreves for å bruke og vedlikeholde løfteutstyr og løfteredskaper.

To blå løftekraner med gangbro mellom.foto.
Løftekraner ved elv.

Løfteutstyr

Med løfteutstyr mener vi det vi til daglig kaller kraner. Kranene kan være stasjonære (stå på ett sted) eller være montert på et kjøretøy eller en båt. De kan løfte last og gjerne også flytte lasten i horisontalplanet. Det vil si at de tar opp lasten ett sted og setter den ned et annet sted.

Kraner og annet løfteutstyr er ofte en del av bedriftens interne materialstrøm. Flere typer gods kan bare lastes og losses på en sikker måte ved hjelp av kraner. Godset er gjerne tungt og vanskelig å håndtere – tenk bare på materialer som skal til en byggeplass eller et skipsverft. Kraner er da eneste mulighet til å få fram nødvendige materialer.

Løfteredskaper

Løfteredskaper er det som finnes etter krankroken, det vil si det lasten er festet til krana med. Disse tekniske innretningene er konstruert for å løfte og låre når de er festet til krankroken.

Kjetting rundt stabel med paller og hengende karabinkroker.foto.
Kjetting og kroker er eksempler på løfteredskaper.

Læringsressurser

Løfteutstyr

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Vurderingsressurs