1. Home
  2. Transport og logistikkChevronRight
  3. Dokumentert sikkerhetsopplæringChevronRight
  4. BakløfterChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Bakløfter

Bakløfteren er et nyttig hjelpemiddel plassert bak på lastebiler, som gjør at sjåførene i mange tilfeller selv kan levere varene uten hjelp av trucker, kraner eller annet utstyr. Vi skal lære litt om sikkerhetsopplæring, vedlikehold og løftekapasitet.

Truck laster kontainer på bakløfter. foto.

Hva er en bakløfter?

Bakløfteren er en smart innretning som gjør at godset kan trilles av lastebilen uten hjelp av truck. Når bakløfteren ikke er i bruk, er den ofte en del av dørene bak.

Bakløfteren veier 200–400 kg og «stjeler» derfor litt vekt av bilens nyttelast. På biler som brukes til distribusjon, er den likevel et svært nyttig hjelpemiddel. Vær også oppmerksom på at løftebord, løftelem og lift er andre navn som brukes om det samme.

Sikkerhetsopplæring

Bakløfteren krever dokumentert sikkerhetsopplæring. Som du nå kjenner til, vil det si at en som kjenner utstyret godt og kan bruke det, skal gi deg en innføring i hvordan du ivaretar sikkerheten ved bruk av bakløfter. Du må skrive under på at du har fått opplæringen.

Målene for opplæringen er at du skal:

  • Kjenne til ulike typer verneutstyr som skal brukes
  • Kjenne til årsaken til at ulykker med bakløfter oppstår
  • Kjenne til hvilke skader som kan oppstå under bruk og vedlikehold av bakløfter
  • Kjenne til grunnprinsippene for en bakløfter, også konstruksjon og virkemåte
  • På en trygg og sikker måte kunne håndtere ulike typer bakløftere
  • Kunne foreta daglig kontroll og kunne kontrollere at bakløfteren er klar til bruk

Betjening

Det skjer skader også under bruk av bakløfter. Det vanligste er klemskader, og derfor skal du bruke begge hendene på knappene som betjener bakløfteren. Da er det umulig å få hendene inn i det farlige området uten at bakløfterens bevegelse stopper.

Merking

For at andre skal se selve lemmen, er det montert varsellys eller flagg. Personer som kommer forbi, kan lett gå på lemmen eller kjøre på den. Derfor må du ikke forlate lemmen i en høyde som gjør den farlig for andre.

Løftediagram

Løftediagran. Foto.
Løftediagram

Sett deg inn i bakløfterens løftediagram. Det viser hvor stor kapasitet bakløfteren har etter hvor langt ut på lemmen vi finner lastens tyngdepunkt. Dette kan sammenliknes med løftediagrammet til en truck eller en kran: Jo lengre arm, desto mindre vekt.

Godsets vekt og plasseringen av tyngdepunktet er det derfor viktig å kjenne til. Er du i tvil, reduserer du lasten slik at du blir sikker. En EUR-pall er 120 cm lang og 80 cm bred, se løftediagrammet. Plasserer du tyngdepunktet 1200 mm (1,2 m) fra bakløfterens fremste kant, vil pallen maksimalt kunne veie 750 kg.

Vedlikehold

Vedlikehold av utstyret er viktig. I bilen bør det være en fettpresse slik at du for eksempel ukentlig kan presse litt fett inn der det er smørenipler. Instruksjonsboka forteller deg hvor du finner smørepunktene, og hvilket smøremiddel du skal bruke.

Grunnen til at bakløfteren virker, er at en elektrisk motor driver en hydraulisk pumpe. I alle hydrauliske systemer finnes det rør og slanger. Derfor er det lurt om du har med deg en liten skvett olje og en ny slange for å kunne skifte slangen om den ryker. Dermed kan du fortsette arbeidsdagen med bare et lite avbrudd. Noen leverandører av bakløftere selger et eget «førstehjelpsskrin» der du finner alt du trenger til vedlikeholdet.

Vasking er også en vesentlig del av vedlikeholdet. Ikke bruk høytrykkspyler direkte på komponenter, men skyll av møkk og søle med en stråle varmt vann. Husk å smøre etter vask og minst 1 gang pr. måned.

Daglig kontroll

Om du kjører en bil som er utstyrt med en bakløfter, skal du alltid kontrollere denne før du starter arbeidsdagen din, slik som du kontrollerer bilen din før avreise eller trucken før bruk. Det er da viktig å se over alle innfestninger, foringer, sylindere, hydraulikkslanger og oljenivået til hydraulikksystemet.

Videodemonstrasjoner

ZEPRO Z20 (engelsk):

Link til videodemonstrasjon av bakløfter ZTS (Engelsk).

Læringsressurser

Dokumentert sikkerhetsopplæring

SubjectEmne

Fagstoff