1. Home
  2. Transport og logistikkChevronRight
  3. Lasting og lossingChevronRight
  4. Sikker lasting og lossing i samme planChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Sikker lasting og lossing i samme plan

Sikker lasting og lossing i samme plan krever at underlaget tåler belastningen av laste- og losseutstyret samt vekten av godset.

Lastelemmen må hvile på rampen.
Lastelemmen må hvile på rampen.

Vi kan overføre last i samme plan:

  • mellom godsbiler
  • mellom godsbiler og terminaler

Distribusjonsbiler er i dag utstyrt med hydrauliske lastelemmer. Sikker overføring av last mellom slike biler krever at lastelemmen på den ene distribusjonsbilen hviler på den andre bilens lasteplan. Skjøt ikke lastelemmene! Dette kan føre til overbelastning, særlig hvis lastelemmene er lange.

Plan mellom kjøretøy
Overføring av gods i plan mellom kjøretøy.

En standardlem tåler ikke kjøring med truck. Det er imidlertid mulig å montere truckforsterking med spesiallås for kjøring med 1,5 tonns truck.

Ved overføring av gods mellom kjøretøy og terminal plasserer vi lastelemmen slik at denne hviler på rampen. Ved lossing blir kjøretøyet gradvis lettere. Derfor kan du måtte senke lastelemmen under lossing for å sikre at den hviler støtt på rampen.

Overføring av gods i plan skjer normalt over korte avstander. Til slike forflytninger bruker vi både jekketraller og støttebeinstrucker. Mens jekketraller kan ha to eller fire hjul, har støttebeinstrucker alltid fire hjul.

Lastens tyngdepunkt

For å oppnå best mulig stabilitet må vi plassere lasten slik at tyngdepunktet faller midt mellom gaflene på tralla eller trucken.

Læringsressurser

Lasting og lossing