Hopp til innhold

  1. Home
  2. Transport og logistikkChevronRight
  3. PåbyggChevronRight
  4. SkapChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Skap

Her skal vi lære litt om påbygget som vi kaller skap.

Bakside av lastebil.foto.
Lastebil med stykkgodsskap.

Et skap kan også kalles en transportbeholder eller en lastbærer. Skapet har tak, faste vegger og er isolert, det har dører og ofte også en bakløfter. Skapet beskytter varene mot påvirkning fra vær og vind på en god måte, og det reduserer faren for svinn ettersom det kan låses. Man kan utstyre et skap med hel sideåpning, og det kan dermed tilpasses de fleste behov. Et skap uten temperaturregulering eller annen spesialutrustning enn en bakløfter kalles gjerne et stykkgodsskap.

Gods som krever temperaturregulering, blir transportert i skap som er utstyrt med aggregat eller annen innretning for å styre temperaturen inne i skapet. Slike varer kalles ofte for ATP-gods – og ATP betyr lett bedervelige matvarer. En bil som er godkjent for ATP-gods, kan være 2,6 m bred. Transportbeholdere (skap) som er godkjente etter ATP-bestemmelsene, er merket med en kode og måned og år for når godkjenningen utløper. Koden angir hvilket temperaturområde utstyret er godkjent for.

ATP = agreement on transport of persiable

Skap har gjerne fester for lastsikringsutstyr i gulvet. På veggen inne i skapet kan det også være en skinne, som er beregnet til å stenge godset i lengderetningen. Skap kan også ha utstyr for å transportere hengende last.

Termotransport.
Termotransport.

Læringsressurser

Påbygg