Hopp til innhold

  1. Home
  2. Transport og logistikkChevronRight
  3. BetalingssystemerChevronRight
  4. Bruk av billettmaskiner ved persontransportChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Bruk av billettmaskiner ved persontransport

Her lærer du at billettmaskiner både registrerer betalingsinformasjon og samler trafikkstatistikk.

Betalingsautomat i buss.foto.

En billettmaskin er ikke lenger bare en maskin som utsteder en kvittering for hver billett som blir løst, den registrerer også trafikkdata. Billettmaskiner er i dag programmert for å automatisk registrere elektroniske billetter som er gyldige ut fra takstregulativene til hver enkelt fylkeskommune.

Noen slike elektroniske billetter er personavhengige, andre er personuavhengige. Personavhengige billetter har som regel bilde av den personen billetten gjelder for. Slike billetter kan for eksempel være månedskort eller halvårskort som gir store rabatter for den reisende. Dermed oppstår det også risiko for misbruk ved at flere personer deler på samme kort. Vaktselskaper foretar normalt stikkprøvekontroller for å avdekke misbruk og manglende betaling. Kontrollørene er da utstyrt med mobile billettkortlesere.

Bokføringsloven krever at alle transaksjoner skal registreres og være sporbare. Dette betyr at alle billettinntekter som er knyttet til en enkelt sjåfør, må kunne spores tilbake til en selger (sjåfør). Sjåfører må derfor registrere seg ved å logge inn på billettmaskinen ved starten av hvert skift og logge ut etter endt skift. I tillegg må sjåfører skrive ut en kvittering som viser inntektene fra skiftet som dokumentasjon av salget. Denne dokumentasjonen skal foreligge i minst to eksemplarer. Sjåføren skal ha kvittering for innbetalt beløp, og selskapet skal ha bilag til regnskapet. Bruker du nettbank, skal også banken ha en kvittering.

Pengebeløpene som sjåføren har mottatt i løpet av skiftet, skal hun eller han betale inn til selskapet. Innbetalt beløp skal samsvare med summen av beløpene som ifølge billettmaskinen er innbetalt kontant.

Læringsressurser

Betalingssystemer