Hopp til innhold

  1. Home
  2. Transport og logistikkChevronRight
  3. KommunikasjonsteknologiChevronRight
  4. Kommunikasjon når uhell eller ulykker skjer i utlandetChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Kommunikasjon når uhell eller ulykker skjer i utlandet

Her lærer du at norske myndigheter er representert gjennom ambassader og konsulater i utlandet, og at det er dit du skal henvende deg ved behov for hjelp i utlandet.

Det Norske Riksvåpenet.foto.

Utenriksdepartementet (UD) har ansvar for nordmenn på reise i utlandet. For å kunne bistå har UD utbygd et ambassadenett med tilhørende konsulater i en del land. Tilsvarende har andre land ambassader og konsulater i Norge for å ivareta sine borgeres interesser på reise i Norge. Et konsulat er normalt underlagt en ambassade og har en stedlig geografisk representant som kalles konsul. For eksempel har Finland en ambassade i Oslo og et konsulat i Tromsø.

Når du reiser til utlandet, bør du derfor ha med deg telefonnumrene til ambassadene i de landene du besøker. Ta også med telefonnummeret til forsikringsselskapet, som skal ha beskjed «uten ugrunnet opphold» ved forsikringsskader.

Du finner den informasjonen du trenger på UDs landssider.

Læringsressurser

Kommunikasjonsteknologi