Hopp til innhold

  1. Home
  2. Transport og logistikkChevronRight
  3. KommunikasjonsteknologiChevronRight
  4. Kommunikasjon med TollvesenetChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Kommunikasjon med Tollvesenet

Her lærer du hvordan du skal kommunisere med Tollvesenet ved grensepassering.

Frister for forhåndsvarling
Frister for forhåndsvarling.

Ved grensepassering inn og ut av Norge skal Tollvesenet ha informasjon dersom du har med deg toll-, avgifts- eller lisenspliktige varer. Tollvesenet har utarbeidet en innførselsveileder for import av varer til Norge og en utførselsveileder for eksport av varer fra Norge. I innførselsveilederen finner du oppdatert informasjon om sjåførens plikter ved ankomst til Norge

Førerens plikter ved ankomst til Norge

Publisert: 20.04.2010

Førere av alle typer transportmidler som kommer til Norge med varer, plikter å melde fra til Tollvesenet.

Førere av kjøretøy plikter å stoppe og melde fra ved grensepassering om medbrakte varer. Unntatt fra dette er private kjøretøy som ikke medbringer varer ut over toll- og avgiftsfri kvote som reisende.

I tillegg inneholder veilederne informasjon om ansvaret til transportører, vareeiere og tollagerholdere.

Om du ankommer grensen til Norge fra et land utenfor EU, skal Tollvesenet ha elektronisk forhåndsvarsel om ankomsten innenfor gitte frister.

* Kortdistanse: Flytid under fire timer
** Langdistanse: Flytid på fire timer eller mer

Den som transporterer varene over grensen, er ansvarlig for å avgi forhåndsvarsel. Både importører, eksportører, transportører og deklaranter kan avgi forhåndsvarsel. Aktører som er involvert i en transport, må selv avtale seg imellom hvordan informasjonen skal utveksles, og hvem som skal forhåndsvarsles.

Læringsressurser

Kommunikasjonsteknologi