Hopp til innhold

  1. Home
  2. Transport og logistikkChevronRight
  3. KommunikasjonsteknologiChevronRight
  4. Eksempler på informasjonsbærere for elektronisk formidlingChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Eksempler på informasjonsbærere for elektronisk formidling

Her lærer du litt om ulike informasjonsbærere og hvordan informasjon kan komprimeres og pakkes ut ved handel og transport.

RFID-brikke.foto.
En RFID-brikke kan registrere mer informasjon enn vi får plass til i en strekkode.

Endimensjonale strekkoder har lenge vært den vanligste måten å registrere informasjon på. Organisasjonen GS1 (Global Standard One) har utviklet et globalt varenummersystem basert på endimensjonale strekkoder og strekkodelesere. I dag arbeider GS1 med nye informasjonsbærere som kan registrere mer informasjon enn vi får plass til i en strekkode. Et eksempel på en slik informasjonsbærer er RFID-brikker (Radio Frequency Identificator). Bruken av RFID-brikker er i en startfase. Et annet eksempel er QR-koder (Ouick Response-koder), som er todimensjonale strekkoder. Slike koder er i ferd med å få stor utbredelse fordi informasjon lagret på denne måten er egnet for formidling ved bruk av mobiltelefoner.

Ved hjelp av strekkodegeneratorer kan vi lage både én- og todimensjonale strekkoder. For å lese informasjonen trenger vi skannere og leseprogrammer. Innenfor transportnæringen bruker vi skannere til å lese endimensjonale strekkoder i stor skala, og en slik strekkode kan for eksempel inneholde et produktnummer eller et sendingsnummer (fraktbrevnummer).

På nettsiden forkort.no ser du et eksempel på en kodegenerator som kan generere en QR-kode for et visittkort: Du velger «vCARD», fyller inn informasjonen i feltet, og trykker på «Lag kode». Informasjonen i visittkortet ditt er nå komprimert til en todimensjonal strekkode som du kan sende elektronisk i stedet for visittkortet i klartekst. Alle mottakere som har lastet ned et program eller en «app» for lesing av QR-koder, vil kunne få opp informasjonen i QR-koden for visittkortet ditt i klartekst.

Mens mobiltelefonnettene har begrenset kapasitet til informasjonsoverføring, har datamaskiner koblet i nettverk mye større kapasitet. Vi kan også komprimere datamengder som skal sendes elektronisk mellom datamaskiner, og da bruker vi en komprimeringsapplikasjon (for eksempel et zip-program). Etter å ha komprimert meldingen kan vi sende denne elektronisk til en eller flere mottakere. For å kunne lese de komprimerte dataene må mottakerne ha et program (en applikasjon eller «app») som kan pakke ut den komprimerte informasjonen.

Læringsressurser

Kommunikasjonsteknologi