Hopp til innhold

  1. Home
  2. Transport og logistikkChevronRight
  3. KommunikasjonsteknologiChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Kommunikasjonsteknologi

Her kan du lese litt om hvilke parter som kan være involverte i et internasjonalt godstransportoppdrag, og litt om kommunikasjonen mellom partene.

Et internasjonalt godstransportoppdrag krever utveksling av mye informasjon mellom involverte parter
Et internasjonalt godstransportoppdrag krever utveksling av mye informasjon mellom involverte parter.

Figuren over viser hvilke parter som kan være involverte i et internasjonalt godstransportoppdrag. Figuren indikerer også noe av kommunikasjonen eller utvekslingen av informasjon mellom partene. Først inngår selgere og kjøpere (leverandør og kunde på figuren) en kjøpsavtale. Da utveksler de tilbud, ordre, ordrebekreftelse, pakkseddel og faktura. Deretter hjelper selgernes og kjøpernes banker til med betalingstransaksjonene mellom partene.

Deretter oppretter avsender eller mottaker en fraktavtale mellom avsender, fraktfører og mottaker. De avtaler da hvilken leveringsbetingelse som skal gjelde. Leveringsbetingelsen avgjør blant annet hvem som skal ordne med transport. Til slutt skal Tollvesenet ha en elektronisk utfylt tolldeklarasjon – enhetsblanketten ved salg til og fra EU-land. Dette er EUs felles tolldokument, også kalt SAD – Single Administration Document. I tillegg kan det være nødvendig å kommunisere med et forsikringsselskap for å forsikre gods under transport.

Kommunisere kommer fra det latinske ordet communicare, som betyr «å gjøre felles».

Ved kommunikasjon mellom mennesker som står ansikt til ansikt, skiller vi mellom verbal kommunikasjon, som er det vi sier, og ikke-verbal kommunikasjon, som er kroppsspråket vårt. Du har tidligere lært at den ikke-verbale kommunikasjonen betyr mye for hvordan vi oppfatter et budskap.

Tradisjonelt sett har telekommunikasjonsutstyr vært hjelpemidler for å formidle muntlige meldinger. I dag kan telefoner formidle både tale- og datameldinger. Når vi bruker utstyret til å formidle muntlig tale, blir kroppsspråket borte, og bare tonefallet kan signalisere hvilken sinnsstemning du er i. For eksempel kan et lyst toneleie signalisere at du er glad.

Sender vi SMS eller andre elektroniske datameldinger, blir alt kroppsspråk borte. For å signalisere sinnsstemninger når vi kommuniserer elektronisk, kan vi bruke smileys (for eksempel J, L) eller forkortelser (for eksempel LOL – «laughing out loud» eller QLT – «kult»). Det kan derfor lønne seg å kjenne til smileys og Internett- og SMS-koder.

Elektronisk kommunikasjon har i dag tatt over mye av informasjonsutvekslingen mellom handelspartnere. Dette har ført til at mange har mistet oversikten over hva som skal utveksles, med hvem og hvordan. Samtidig er mye av det arbeidet som kan ta sjåførens konsentrasjon bort fra trafikkmiljøet, overført til elektronisk kommunikasjon.

Læringsressurser

Kommunikasjonsteknologi