Hopp til innhold

  1. Home
  2. Transport og logistikkChevronRight
  3. FraktdokumentasjonChevronRight
  4. Papirer ved avfallstransportChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Papirer ved avfallstransport

Her lærer du hvilke papirer som skal følge internasjonale avfallstransporter, og litt om skillet mellom avfall og produkter ved eksport av avfall.

FooterHeaderIconFooter iconLK06
Gul søppelbil.foto.
Avfallstransport

Avfall er ikke en vare. Derfor gjelder ikke kjøpsloven for avfall og heller ikke vegfraktloven som regulerer transport av varer (gods) mellom selgere (avsendere) og kjøpere (mottakere). Når varer ikke har noen salgsverdi, blir varer lett til avfall. Om ingen tar ansvar for avfallet, blir dette etter hvert et miljøproblem. For å ta hånd om slike problemer har de fleste land etablert ordninger for å ta hånd om avfall på en forsvarlig måte. I Norge er det Miljøverndepartementet som har ansvaret for avfallsbehandlingen.

En internasjonal konvensjon – Baselkonvensjonen – regulerer hvordan grensekryssende transport av farlig avfall skal foregå.

Grensekryssende avfall skal deklareres på særskilte blanketter som du kan få utlevert fra et avfallsmottak eller laste ned her.

Arbeidet med avfallshåndtering har ført til at mange gjenvinningsbedrifter bruker avfall som innsatsfaktorer i sin produksjon. Avfall blir dermed en vare. Siden det kan være vanskelig å skille mellom hva som er avfall og hva som er varer ved internasjonal grensekryssende transport, har Miljøverndepartmentet utarbeidet en veileder om ”Ulovlig eksport av avfall” . Denne skal hjelpe eksportører til å skille mellom hva som er tillatt og ikke.

Skille mellom brukte produkter og avfall

Brukte produkter fra industrialiserte land har blitt mer og mer ettertraktet i utviklingsland. Dette har økt eksporten av blant annet utrangert elektrisk og elektronisk utstyr (EE-avfall) fra Norge. I tillegg eksporteres biler og bildeler som ikke oppfyller myndighetenes standardkrav for kjøretøy. Det er forbudt å eksportere avfall med innhold av farlig stoffer fra rike til fattige land.

Sist oppdatert 02.01.2019
Tekst: Gunnar Ottesen (CC BY-SA)

Læringsressurser

Fraktdokumentasjon