Hopp til innhold

  1. Home
  2. Transport og logistikkChevronRight
  3. FraktdokumentasjonChevronRight
  4. Papirer ved spesialtransportChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Papirer ved spesialtransport

Her lærer du om nødvendige dispensasjonstillatelser fra vegmyndighetene ved spesialtransporter.

FooterHeaderIconFooter iconLK06
Spesialtransport
Spesialtransport.

Transporter som krever dispensasjonstillatelse fra Statens vegvesen

Fraktførere som skal transportere gods som overskrider maksimal tillatt bredde, lengde, høyde, totalvekt eller aksellast for kjøretøyet, må søke om dispensasjon.

Tillatte maksimale dimensjoner varierer for statlige, fylkeskommunale og kommunale veger. For å informere om gjeldende bestemmelser har Statens vegvesen utgitt tre veglister:

Om et oppdrag krever dispensasjon, må du søke om dette. Statens vegvesen har opprettet en elektronisk søknadsportal under navnet ”VegSak”. Der kan du søke om:

  • en eller flere spesialtransporter innen én av Statens vegvesens regioner
  • en enkelt spesialtransport gjennom flere regioner med bredde opp til og med 3,25 m
  • en enkelt spesialtransport gjennom flere regioner med lengde opp til og med 20 m for semitrailer

Søknaden om dispensasjon må sendes senest tre virkedager før transporten skal foregå. Ved søknad om andre spesialtransporter er det best å kontakte Statens vegvesen direkte. Tillatelsen til spesialtransport må du medbringe under transporten.

Sist oppdatert 01.01.2019
Tekst: Gunnar Ottesen (CC BY-SA)

Læringsressurser

Fraktdokumentasjon