Hopp til innhold

  1. Home
  2. Transport og logistikkChevronRight
  3. FraktdokumentasjonChevronRight
  4. Utfylling av CMR-fraktbrevetChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Utfylling av CMR-fraktbrevet

Her lærer du å fylle ut et CMR-fraktbrev. Et fraktbrevformular som du kan fylle ut elektronisk, finner du nedenfor.

FooterHeaderIconFooter iconLK06
Rubrikk nr. Forklarende tekst til rubrikkene i CMR-fraktbrevet)
1 Her fyller du inan navn og adresse på avsenderen. Husk å ta med land i adressen.
2 Her fyller du inn navn og adresse på mottakeren. Husk å ta med land i adressen. Hvis leveringsadressen er en annen enn mottakeradressen, fyller du også inn denne.
3 Noter stad og dato for overtakelse av godset.
4 Noter utleveringsstedet.
5 Skriv hvordan godset er merket.
6–8 For hvert vareslag: antall kolli
9 Mål i dm3 (lengde x bredde x høyde for volumgods)
10 Bruttovekt i kg per varelinje
11 a og b Instruks som avsender gir om tollbehandling (leveringsvilkår som er opplyst i felt 51 i tolldeklarasjonsblanketten, bestemmer om det er avsender (selger) eller mottaker (kjøper) som har ansvar for fortolling).
11 c Informasjon om hvem som skal betale for kostnader i forbindelse med transporten (frakt, tilleggskostnader, tollavgifter og andre kostnader som tillegges tiden fra fraktavtalen ble inngått til godset er utlevert).
12 Når gods blir transportert i samsvar med andre transportavtaler enn CMR-konvensjonen, skal dette opplyses her. For eksempel kan det stå TIR i rubrikken.
13 Eventuelle forbehold og andre særlige vilkår som fraktføreren stiller for å ta på seg fraktoppdraget. Ved transport av farlig gods noterer en at transportuhellskort er med som vedlegg til fraktbrevet.
14 Fraktbeløp og tillegg som skal betales av avsender og mottaker, og valutakurs for omregning. Eventuelle fradrag som skal godskrives avsender eller mottaker, og valutakurs for omregning. Etterkravsbeløp dersom mottaker skal betale frakt. Andre kostnader som partene skal betale. Angi til slutt totalbeløp.
15 Navn på fraktføreren.
16 Dato og sted for utfylling av fraktbrevet, underskrevet av avsender.
18 Dato og sted for utfylling av fraktbrevet, underskrevet av fraktfører.
19 Ved utlevering av godset til mottaker skal mottaker kvittere og angi dato.
Sist oppdatert 01.01.2019
Tekst: Gunnar Ottesen (CC BY-SA)

Læringsressurser

Fraktdokumentasjon