Hopp til innhold

  1. Home
  2. Transport og logistikkChevronRight
  3. TransportoppdragChevronRight
  4. Transportfaglige begreperChevronRight
  5. Ordbok over transportfaglige begreperChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Ordbok over transportfaglige begreper

Her lærer du mange transportfaglige begreper ved hjelp av en ordbok utformet i et Excel-regneark.

Elektronisk tavle med ruteinformasjon.foto.

Her finner du et Excel-regneark med cirka 250 ulike transportfaglige begreper. Lista skal du selv sortere i ulike kategorier eller etter transportform ved hjelp av kodene i regnearket. Deretter skal du lære deg begrepene innenfor hver kategori.

Filer

Regnearket inneholder transportfaglige begreper fordelt på disse 18 kategoriene:

Kategori nummerKategori
1Sjøtransport
2Veitransport
3Banetransport
4Lufttransport
5Organisasjoner
6Kjøretøytekniske begreper
7Begreper ved tele- og datakommunikasjon
8Begreper ved utveksling av elektronisk informasjon
9Begreper på godsterminaler
10Begreper på passasjerterminaler
11Begreper på grossistterminaler
12Begreper ved tollklarering
13Begreper ved forsikring
14Begreper ved avfallsbehandling
15Begreper ved vareproduksjon
16Lovverk
17Avtaleverk
18Generelle begreper

Tabell: Transportfaglige begreper fordelt på ulike transportmiljø

Mange begreper brukes på tvers av de ulike transportformene. Ved hjelp av kodene kan du selv sortere begrepene i regnearket. Da ser du hvilke begreper som blir brukt for hver transportform og på tvers av transportformene. Ved å gjøre dette lærer du samtidig begrepene og hvor de forskjellige begrepene blir brukt i transport- og logistikkbransjen.

Du sorterer data i et Excel-regneark ved å merke dataområdet du vil sortere. Deretter velger du arkfanen «Data». Da får du opp en ny arkfane, der du velger «Sortere». Deretter velger du hvilken kolonne du ønsker å sortere dataene etter. Om du velger å sortere etter kolonne B i regnearket, får du opp vanlige transportfaglige begreper innen sjøtransport. Sortering etter kolonne C gir begreper innenfor veitransport, og så videre.

Ta vare på regnearket, og oppdater og utvid det etter hvert som du støter på nye ord som ikke står på lista.

Læringsressurser

Transportfaglige begreper

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Vurderingsressurs