1. Home
  2. Transport og logistikkChevronRight
  3. Tekniske og servicerelaterte hjelpemidlerChevronRight
  4. Bruk av personlige, servicerelaterte hjelpemidler under transport ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Bruk av personlige, servicerelaterte hjelpemidler under transport

Her lærer du hvordan du kan bruke deg selv for å gi passasjerer tilleggstjenester under transporten.

Sjåfør i førersetet på buss.foto.

Dersom persontransport bare hadde handlet om å transportere personer fra A til B – bare kjernetjenesten – hadde det ikke spilt så stor rolle hvordan du utførte transportoppdraget. Slik er det ikke. Som profesjonell yrkessjåfør skal du være i stand til å bruke dine egne ressurser til å gi passasjerene tilleggstjenester under transport. Du har ikke bare en sjåførrolle, men også en vertskapsrolle.

Det betyr at du må kommunisere både verbalt og ikke-verbalt på en tillitvekkende måte. På lengre ruter forventer passasjerene i dag å få informasjon om avgangs- og ankomsttider og korrespondanser med andre ruter underveis. Derfor er det viktig at du informerer passasjerene på tidspunkter når du kjører i et oversiktlig trafikkmiljø.

Verbal kommunikasjon

Når du snakker med en passasjer, utøver du verbal kommunikasjon. Da er det viktig at du har oppmerksomheten rettet mot passasjeren du snakker til, forsøker å oppnå øyekontakt og snakker tydelig. Inntrykket passasjeren sitter igjen med ut fra ordene du bruker, betyr ikke så mye. Det gjør derimot kroppsspråket ditt.

Ikke-verbal kommunikasjon eller kroppsspråk

Passasjerene du har rundt deg, observerer hele tida hvordan du oppfører deg. De reagerer når du opptrer på en måte som ikke samsvarer med det de forventer. Alle passasjerer er forskjellige. Noen blir utrygge dersom du ligger for nær kjøretøyet foran. Andre blir utrygge hvis de ser at du prater med noen og ikke fullt og helt er konsentrert om trafikkbildet. Derfor bør du ta full kontroll. Du bidrar også til å oppfylle passasjerenes behov ved å kjøre mykt. Sett fra passasjerenes side betyr dette at transporten er komfortabel. Samtidig vil en myk kjørestil være drivstofføkonomisk og spare kostnader for transportselskapet.

Med andre ord kan vi si at en profesjonell sjåfør gir servicerelaterte tilleggstjenester ved

  • å kjøre mykt
  • å konsentrere seg om trafikkmiljøet
  • å være konsentrert om passasjerene ved på- og avstigning
  • å hjelpe personer som trenger det
  • å sørge for at det hele tida finnes oppdatert reiseinformasjon i form av rutehefter, og at informasjonstavler og skilt er i orden
Kjør mykt og konsentrer deg om trafikkmiljøet.
Kjør mykt og konsentrer deg om trafikkmiljøet.

Læringsressurser

Tekniske og servicerelaterte hjelpemidler

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs