1. Home
  2. Transport og logistikkChevronRight
  3. Tekniske og servicerelaterte hjelpemidlerChevronRight
  4. Bruk av tekniske hjelpemidler under transportChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Bruk av tekniske hjelpemidler under transport

Her lærer du at du bør være observant og bruke de tekniske hjelpemidlene du selv har kontroll over, i situasjoner der dette kreves.

Betalingsterminal i buss. foto.

Ved uttak av vogn må du klargjøre billettmaskinen. Dette gjør du ved å logge deg inn etter gjeldende prosedyre. Om du kjører lengre ruter, må du i tillegg logge deg inn på kjøretøyets fartsskriver ved hjelp av sjåførkortet.

Under kjøring skal du ha blikket festet på trafikken. Du kan også måtte informere passasjerer underveis ved å bruke mikrofonen. Du skal vente med å informere til du kommer ut av sterkt trafikkerte gater. Om du vet at du nærmer deg et tett trafikkert område, bør du informere i god tid før det skjer. Ved kjøring inn mot enkelte større terminaler, for eksempel Oslo bussterminal i Galleri Oslo, skal du ringe trafikkadministrasjonen på avtalt nummer for å få tildelt ankomstplattform.

Når passasjerer stiger på, skal du billettere og hjelpe passasjerer som trenger det, med bagasjehåndtering og ombordstigning. Når mindreårige barn stiger på, bør du notere telefonnummeret til de foresatte ved avgangs- og ankomstholdeplassen, slik at de kan varsles om ingen er til stede når barnet når fram til reisemålet sitt.

Du skal tilby deg å hjelpe passasjerer med spesielle behov (blinde og svaksynte, døve, eldre, personer som bruker krykker, rullestolbrukere, passasjerer med barnevogn), og du skal respektere dem om de ønsker å klare seg selv.

Etter endt tur skal du gå gjennom bussen og sjekke om noen har glemt igjen noe. Når du finner hittegods, skal du behandle dette i samsvar med lov om hittegods. Du merker godset med funnsted, dato og tidspunkt før du signerer. Deretter leverer du hittegodset til trafikkadministrasjonen på avtalt sted. Mange kollektivselskap har egne lapper for merking av hittegods. Sørg i så fall for at du har med deg slike.

Symbol for barnevogn og rullestol

Læringsressurser

Tekniske og servicerelaterte hjelpemidler