1. Home
  2. Transport og logistikkChevronRight
  3. Tekniske og servicerelaterte hjelpemidlerChevronRight
  4. Hjelpemidler ved persontransportChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Hjelpemidler ved persontransport

Her lærer du om ulike tekniske hjelpemidler som moderne busser er utstyrt med, og litt om bruken av dem.

Passasjer betaler med elektronisk periodekort på buss. foto.

Alle transportkunder forventer i dag å få oppfylt sine transportbehov på en god måte. Transportkunder har imidlertid ulike behov. For å kunne innfri disse på en god måte må du være i stand til å identifisere behovene. Til disposisjon for å innfri behovene har du

  • tekniske hjelpemidler i bussen
  • deg selv
  • din arbeidsgivers administrative støtteapparat
  • infrastrukturen rundt deg

Tabellen inneholder en oversikt over de viktigste hjelpemidlene. Tabellen er utformet som sjekkliste som både serviceavdelingen og du selv kan bruke for å kontrollere at hjelpemidlene er ok. Mange hjelpemidler må kontrolleres før uttak av buss. Mye av utstyret i en buss betjener passasjerene selv, og slikt utstyr bør derfor fungere. Det er irriterende for en passasjer om ikke leselyset fungerer en mørk kveld. Det er også irriterende om bussklokka viser feil tid, eller om annet utstyr ikke fungerer som det skal. Overalt hvor sikkerhetsbelter er montert, er det påbudt å bruke dem. Ofte kan det være mangler ved sikkerhetsbeltene. Slike mangler må utbedres før vognen settes i trafikk.

Hjelpemidler Brukere som hjelpemidlet er beregnet på OK? (Ja/Nei)
Overvåkingskamera Sjåfør
Kjettinger Sjåfør ved glatt føre
Sandstrøer Sjåfør ved glatt føre
Brannslokker Sjåfør Dato sist sjekket?
Mikrofon Alle
Klokke Alle
Førstehjelpsutstyr Alle
Bagasjerom Passasjerer med bagasje
Kneling/lasterampe Brukere med stokk og krykker, eldre passasjerer, passasjerer med barnevogn, rullestolbrukere
Billettmaskin Passasjerer som ikke har forhåndsbetalt
Hittegodslapper Alle
«Jeg reiser alene»-lapp Barn som reiser alene
Kortlesere Alle
Toalett Alle Toalettpapir? Håndsåpe?
Kaffe- og temaskin Voksne langreisepassasjerer Vann, kopper, filter?
Sikkerhetsbelter Alle, der belter er montert
Stoppknapper Alle
Regulerbare seter Alle
System for automatisk holdeplassannonsering Alle
Teleslynge Døve
Rullestol- og lasterampe Rullestolbrukere og passasjerer med barnevogn
Internett Pc- og mobiltelefonbrukere med internettsamband
Bussykeposer Alle
Søppelposer Alle
Leselys i hattehylle Alle
Temperaturregulering – aircondition Alle
Skilt for neste stopp/holdeplass Alle (unntatt blinde og svaksynte)
Tidstabeller Alle
Skiftplaner Sjåfører
Vognplaner Sjåfører

Tabell: Oversikt over hjelpeutstyr som må fungere i en buss

Selskapet du arbeider i, vil gi deg opplæring i bruken av de ulike tekniske hjelpemidlene. De personlige hjelpemidlene du har, må du være bevisst på å bruke riktig i de ulike situasjonene som kan oppstå.

Læringsressurser

Tekniske og servicerelaterte hjelpemidler